11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

Vm – נפח מולרי

0 Comment

Vm – נפח מולרי השערת אבוגדרו נפחים שווים של גזים שונים הנמצאים באותם תנאים של טמפרטורה ולחץ מכילים מספר שווה של חלקיקים. נפח מולרי מתייחס רק לחלקיקים במצב צבירה גז. זהו הנפח בליטרים של מול גז. כאשר מגדילים את הלחץ על הגז או מעלים טמפ' לחץ הגז עולה. בלחץ קבוע כאשר מגדילים את טמפ' הגז נפחו.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

חישובים כימיים

0 Comment

נתונים קבועים של תגובה – נוסחאות החומרים, המסה המולרית שלהם, יחסי התגובה המאוזנת. נתונים ספציפיים בתגובה – מספר המולים של החלקיקים המשתתפים בתגובה והמסה שלהם. בתמיסות – ריכוז ונפח התמיסה. דף עבודה ד.      הנפח המולרי של גז בניסוי השני היה קטן מאשר הנפח המולרי של גז הניסוי הראשון. נפח תלוי באופן ישיר בטמפרטורה. הטמפ' ניסוי.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

ניסוי תרכובת נחושת וחמצן

0 Comment

בזמן הניסוי חל תהליך ניסוי בו הנחושת התרכבה עם החמצן וקיבלנו חומר שחור – נחושת חמצנית. הנחושת התרכבה עם חמצן וקיבלנו חומר שחור – נחושת חמצנית על מנת לאפשר לשכבה התחתונה של הנחושת להגיב עם המחמצן ערבבנו בזמן הניסוי את האבקה בעזרת ספתולה. תצפיות לפני הניסוי בזמן הניסוי אחרי הניסוי צבע אדמדם שינוי צבע מאדום.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

תרגיל מספר מולים

0 Comment

חומר CO CO2 Mg HF C מספר גרם 0.28 M*r=m 0.5*44 M=22g 0.01=x/24 0.024g 2 0.6 מספר מולים n=m/M n=0.2g/2.8g/m n=0.01 0.5 mol 0.01 x=2/20=0.1 mol N=3*1023/6*1023=0.5 מספר חלקיקים 0.01*6*1023 3*1023 6*1021 0.1*6*1023 0.5 mol read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

המול

0 Comment

המול – יחידת מדידה מולרית מול מייצג את המספר 6.02*1023. נקרא גם מספר אבוגדרו. מסה מולרית, היא המסה של מול חלקיקים. המסה המולרית נתונה בטבלה המחזורית או בספר הנתונים. סיכום חומרים כימיים, יסודות ותרכובות מגיבים בניהם לפי יחסים מספריים קבועים. מכיוון שהחלקיקים זעירים מאוד ואין באפשרותנו לספור אותם, נקבעה יחידה, מנה, חבילה של חלקיקים שנקראת.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

תשובות לדף עבודה

0 Comment

דף עבודה בכימייה שני חומרים מולקולאריים. ואף על פי שענן האלקטרונים של CH2O גדול יותר מHF, אבל בין מולקולת HF פועלים קשרי מימן  ובCH2O פועלים רק קשרי ואן דר ואלס אף על פי שבמולקולת כוהל  CH3OH פועלים קשרי מימן ובמולקולת I2 ואן דר ואלס בלבד, גודל הענן האלקטרוני של היוד הרבה יותר גדול מאשר לחומר.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

חומרים מולקולריים

0 Comment

Br2 נמס היטב בCCl4(l), אך מסיסות במים זניחה. לשניהם יש קשרי ואן דר ואלס בלבד, לכן הם ישתלבו אחד התוך המבנה של השני ויווצרו קשרי ואן דר ואלס חדשים בין שני החומרים לכן מבנה של מולקולות ברום אינו מצליח להשתלב במבנה של CCl2 לNH3 טמפ' רתיחה משל N2H4 בטמפ' החדר H2S הינו גז בעוד H2O.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

ניסויים ערבוב והמסה במיים

0 Comment

ניסוי מספר 1 –  המסת סוכר במים. ברמת מקרו – סוכרוז, חומר לבן, גבישי, כשהוא נמס במים מתקבלת תמיסה צלולה. ברמת מיקרו – בין מולקולות הסוכר מתקיימים קשרי ואן דר ואלס. בזמן המסה במים נשברים קשרי המימן בין מולקולות הסוכר ובין עצמן, ובין מולקולות המים לבין עצמן, ונוצרים קשרי מימן חדשים בין מולקולות הסוכר והמים... read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

ניסויים טמפ' רתיחה

0 Comment

ניסוי ראשון – השפעת גודל ענן אלקטרונים על טמפ' רתיחה לקחנו שני חומרים, פנתאן והפטאן, טפטפנו על שקף טיפה מכל חומר (השקף מונח על מטול דולק), ספרנו את מספר השניות שלקח לכל חומר להתאדה וקיבלנו תוצאות הבאות. פנתאן התאדה ראשון ואחריו הפתאן.ההסבר לכך הוא שלמולקולת הפנתאן ענן האלקטרונים גדול יותר ולכן סיכוי להיווצרות דו קוטב.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

קשרי מימן

0 Comment

ישנם חומרים שבהם קיימים קשרי מימן בנוסף לכוחות ואן דר ואלס. קשרי מימן הם קשרים ייחודיים שנוצרים בין מימן מקוטב (בעל מטען חשמלי חיובי) לבין אטום בעל אלקטרו שליליות גבוהה במולקולה סמוכה.הקשר נוצר בין זוג אלקטרונים לא קושר של האטום האלקטרו שלילי לבין הגרעין החיובי של המימן החשוף כמעט לגמרי מאלקטרונים במולקולה סמוכה. תנאים לקיום.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

קשרי ואן דר ואלס

0 Comment

משיכה חשמלית בין קטבים מנוגדים של מולקולות שכנות באופן רגעי או קבוע. גורמים שמשפיעים על אינטראקציות ואן-דר-ואלס גודל ענן אלקטרונים (מספר האלקטרונים)- ככל שגודל ענן האלקטרונים גדול יותר, כך גדל הסיכוי ליצירת דו קטבים רגעיים על פני המולקולות, והקטבים הנוצרים, טעונים מטענים חלקיים גדולים יותר. אינטראקציות ואן-דר-ואלס בין המולקולות תהיינה חזרות יותר ותידרש אנרגיה רבה.. read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

רדיוס אטומי לפי חוק קולון

0 Comment
f=k*q1*q2/r^2

רדיוס אטומי לפי חוק קולון מדד ראשון לרדיוס אטומי- מספר רמות האנרגיה (מרחק מהגרעין-R) מדד שני לרדיוס אטומי- כאשר מספר רמות האנרגיה שווה, המדד הוא גודל המטען הגרעיני (מספר הפרוטונים (q) כפול Q2 מספר האלקטרונים הערכיים (בשכבה החיצונית)) 13.10.2010 2N2 מספר אלקטרונים המקסימלי בכל רמה, אן הוא מס' הרמות- המרחק בין המטענים –R הכוח נמצא.. read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

חומרים מתכתיים

0 Comment

מודל המתכת- מבנה ענק, תלת מימדי, של גלעינים-יונים חיוביים ב"ים" של יונים שליליים הקשר המתכתי: משיכה חשמלית בין היונים החיוביים לאלקטרונים השליליים שבענן. מתכת מוליכה חשמל במוצק, בניגוד לחומר יוני הודות לאותם אלקטרונים חופשיים. תכונות של מתכות מוליכות חשמל במצב נוזל מבריקות ניתנות לריקוע מוליכות חום רובן מוצקות בטמפ' החדר. בקלות נ'ק היתוך ורתיחה גבוהות.. read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

תשובות לדף עבודה כלשהו

0 Comment

נתונים 4 יסודות:P, N, Ca, O. מי מוליך חשמל? Ca, סידן. כאשר מדליקים יסוד זה הוא בוער באור לבן. התוצר- תחמוצת היסוד הלבנה.  רשמו ניסוח אמפירי של התגובה. 2Ca(s)+O2(g) à2Ca+2o-2(s) חומר יוני מוצק, לא מוליך חשמל. כאשר ממיסים את זה במים נוצרת תרכובת קשת תמס הידרוקסיד של סידן. Ca-1(OH-1)2 read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

אנרגית יינון

0 Comment

האנרגיה הדרושה בשביל להוציא אלקטרון אחד מהאטום (האלקטרון בשכבה החיצונית ביותר). במעבר משמאל לימין (בטבלא המחזורית) גדלה אנרגיית הינון וגם במעבר מלמטה למעלה. מתכות אלקליות מאופינות ע"י ערכים נמוכים של אנרגיית ינון בעוד שהלוגנים מאופינים ע"י ערכי EI (אנרגית ינון) גבוהים אנרגית ינון שנייה גבוהה מאנרגית ינון ראשונה במעבר מרמה לרמה יש קפיצה גדולה של.. read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

קשר קוולנטי

0 Comment

חוזק הקשר מושפע ע"י אורכו, כמות האלקטרונים המשותפים, וקוטביות הקשר הקשר שנוצר בין אטומים שוני נקרא קשר קובלנטי טהור. אלקטרו שליליות של אטום הוא מדד כמותי למטייה של אטום למשוך אליו אלקטרונים. הערכים של האלקטרו שליליות הם בין 0 ל-4. ערך­­­ אלקטרו שליליות גבוה מציין נטייה גדולה יותר למשוך אלקרטונים. בקשר קוטבי בנוסף לכוחות המשיכה.. read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

קוטביות המולקולה

0 Comment

מולקולה תהייה קוטבית (בעלת דו קוטב קבוע), אם יתקיימו בה שני תנאים: תנאי הכרחי-  הימצאות קשר קובלנטי קוטבי במולקולה תנאי נוסף- הקשרים יתמקמו במולקולה באופן שכוחות המשיכה לא יתבטלו. צורות גיאומטריות שתהיינה קוטביות תמיד אם יתקיים בהן תנאים אלו: המולקולה קוטבית, ומכילה שני אטומים מולקולות מישוריות זוויתיות מולקולות בעלות צורה של פירמידה משולשת מולקולות שצורתן.. read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

תרכובות פחמן 2

0 Comment

אטום פחמן הוא בעל ארבעה אלקטרונים בלתי מזווגים ברמה החיצונית- כלומר הוא יכול ליצור אראבע קשרים קוולנטיים (בעל ערכיות 4). בתרכובות המכילות פחמן יהה פחמן אטום מרכזי. כאשר בתרכובת ישנם מספר אטומי פחמן הם יהיו קשורים זה לזה. תרכובות פחמן הן תרכובות שבנויות משלד של אטומי פחמן הקשורים לאטומים אחרים. נכיר משפחות של חומרים המורכבים.. read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

תרכובות פחמן

0 Comment

אלקנים- תרכובות פחמן שמכילות קשר כפול הנוסחה: CHnh2n תרכוסת נוסחא נובחת מבנה אתן C2H4 פרופן C3H6 איזומרים- חומרים עם נוסחה זהה אבל סידור אטומים שונה במולקולה. אלקינים- תרכובות פחמן שמכילות קשר משולש. לקרוא עמ 39-42. read more →

10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

שלושת סוגי הקרינה

0 Comment

אלפה- זרם של חלקיקים טעונים, חיוביים, הנפלטים מהגרעין, וזהים בהרכבם לגרעיני הליום (שני פרוטונים ושני ניוטרונים). קרנה זו גורמת כויות. βבטא- קרן של אלקטאונים שמקורם בתהליכים המתרחשים בגרעין שבסיומם ניוטרון הופך לפרוטון+אלקטרון γגמא- קרינה אלקטרו מגנטית  בעלת אנרגיה גבוהה מאוד. במהותה קרינה זו זהה לקרינת X אך לכל אחד מהם מקור אחר. בעוד שקרינת X.. read more →

19 ינו 2011
ינואר 19, 2011

19 בינואר

0 Comment

נוסחא כימית CH4 NH3 H2O CI4 סוג המולקולה ציור לואיס H .. H:C:H .. H .. H-N-H | H :   : O     / H     H מס' זוגות אלקטרונים מסביב לאטום המרכזי 4 4 4 מס' זוגות קושרים סביב אטום מרכזי 4 3 2 מבנה מרחבי טטראדר פירמידה זוויתי read more →

17 ינו 2011
ינואר 17, 2011

17 בינואר

0 Comment

הקשר C-C הוא קשר קובלנטי טהור ו C-H הוא קוטבי. בנוסף לכוחות המשיכה בין הגרעינים לאלקטרוני הקשר פועלים כוחות משיכה בין קטבים בעלי מטענים מנוגדים. גורם שני: המרחק בין אלקטרוני הקשר לגרעינים בקשר C-O )) רדיוס אטום O קטן מרדיוס אטום Cלכן, ע"פ חוק קולון יפעלו כוחות משיכה חזקים יותר בין הגרעינים לאלקטרוני הקשר ותידרש.. read more →