03 אפר 2013
אפריל 3, 2013

ספרי מלכים – חזרה

0 Comment

ספרי מלכים – חזרה תיאור המלוכה בישראל (וביהודה): ספרי מלכים וספרי דברי הימים. דמיון: שניהם היסטוריוגרפיים והיסטוריוסופיים. שוני: תורת גמול שונה: –          ספר דברי הימים נוקט בשיטת הגמול האישי. –          ספרי דברי הימים נוקטים בגמול קולקטיבי. לכן מדובר בהיסטוריוסופיה שונה של כל מחבר גם מחבר ספרי מלכים וגם מחבר ספר דברי הימים כותבים את החיבור.. read more →

10 מרץ 2013
מרץ 10, 2013

חיי שרה

0 Comment

בראשית כ"ג הפרק פותח פרשה חדשה – פרשת חיי שרה. למרות שם הפרשה, הפרק מספר אודות מותה של שרה. יש הטוענים שיש קשר ישיר בין סיפור העקדה בפרק הקודם לסיפור מותה: רשי פירש – לספוד לשרה ולבכותה ונספחה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה.. read more →

06 מרץ 2013
מרץ 6, 2013

חיי שרה

0 Comment

בראשית כ"ג הפרק פותח פרשה חדשה – פרשת חיי שרה. למרות שם הפרשה, הפרק מספר אודות מותה של שרה. יש הטוענים שיש קשר ישיר בין סיפור העקדה בפרק הקודם לסיפור מותה: רשי פירש – לספוד לשרה ולבכותה ונספחה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה.. read more →

בראשית כ"ב המילה הנני, החוזרת שלוש פעמים מבטאת את הנכונות האמיתית של אברהם: ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני – היא מעידה על הרגשות האבהיים של אברהם. מדובר בהענות מוחלטת של אברהם כלפי האל. ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אביו הינני בי – זהו רגע ההיסוס היחיד.. read more →

יט'-כח' : הולדת יעקוב לפנינו מוטיב האשה העקרה, החוזר בסיפורי האבות. יצחק מתפלל והאל נעתר לו: ותהר רבקה אשתו: ויתרוצצו הבנים בקרבה: מלשון רצץ – הבנים מכים ונאבקים וזהו רמז לבאות. מלשון רוץ – הבנים מתנועעים בבטנה. בתגובתה של רבקה חסר הנשוא, והרמבם השלים "למה זה אנוכי חיה" תשובת האל אינה ברורה – שני גויים.. read more →

23 ינו 2013
ינואר 23, 2013

נח

0 Comment

דרכים לראות את נח, ע"פ רש"י: שבחו של נח – לנח היה קשה להיות צדיק בדורותיו כאשר כל החברה היתה מושחתת. גנותו של נח – צדיקותו מוגבלת לדורותיו בלבד. אם הייתה צדיקותו מושוות לצדיקותו של אברהם, הרי שנח לא היה נחשב צדיק כלל (פרשת סדום ועמורה – אברהם נאבק בכל מחיר להציל את סדום ואילו.. read more →

16 ינו 2013
ינואר 16, 2013

המשך בראשית ד'

0 Comment

"קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה" לאחר הרצח האל עובר להסביר לקין עד כמה המעשה שלו חמור – ישנם שני קשיים בפסוק: המילה קול באה ביחיד והפועל צועקים בא ברבים. הפתרון לקושי – הפועל בא לתאר את הדמים. מדוע המילה דמים מופיעה בלשון רבים? הרי רק הבל נרצח. הפתרון – יש התייחסות לכל הדורות.. read more →