תומכי הגישה הסוציאל דמוקרטית פועלים למען שוויון בתחום החברתי כלכלי. תומכי הגישה הסוציאל דמוקרטית פועלים למען מתן יותר זכויות חברתיות, כגון: קיום הולם, חינוך, תעסוקה, צידוק הדין, בריאות, דיור, וכו' מיסוי גבוה מהכנסות גבוהות על מנת לממן זכויות חברתיות. מעורבות של הממשלה בחברה ובכלכלה – המדינה יוצרת מקומות עבודה ואחראית על השירותים שהמדינה מחויבת לאזרחיה... read more →

מבוא יש הבדלים גדולים בצורה שבה אזרחי מדינת ישראל היו רוצים לראות כאופי של המדינה מבחינה דתית, מבחינה לאומית ומבחינה אזרחית. הפלורליזם במדינת ישראל יוצר בחברה הישראלית גישות שונות לאופי אותו היו רוצים לראות במדינה. הגישות נמצאות על רצף מגישה לא דמוקרטית שרואה את ישראל כמדינת הלכה יהודית דתית ולא דמוקרטית ועד גישה שרואה את.. read more →

06 מרץ 2013
מרץ 6, 2013

חוק האזרחות

0 Comment

מבוא בכל מדינה בעולם יש חוק אזרחות המסדיר את אופן קבלת האזרחות של המדינה וגם לאותם אלה שרוצים להגר למדינה ולקבל את אזרחותה. האזרחות היא מעמד שמקנה למחזיק בה זכויות פוליטיות וקבלת מסמכי נסיעה של המדינה. מדינה מעניקה הגנה לאזרחיה גם כשהם נמצאים בחו"ל במצב מצוקה. מדינות מעניקות אזרחות ע"פ שני כללים יסודיים או שילוב.. read more →

04 מרץ 2013
מרץ 4, 2013

חוק האזרחות

0 Comment

מבוא בכל מדינה בעולם יש חוק אזרחות המסדיר את אופן קבלת האזרחות של המדינה וגם לאותם אלה שרוצים להגר למדינה ולקבל את אזרחותה. האזרחות היא מעמד שמקנה למחזיק בה זכויות פוליטיות וקבלת מסמכי נסיעה של המדינה. מדינה מעניקה הגנה לאזרחיה גם כשהם נמצאים בחו"ל במצב מצוקה. מדינות מעניקות אזרחות ע"פ שני כללים יסודיים או שילוב.. read more →

עבריינות היא מלשון "לעבור גבול" או "לעבור חוק" או "הפרת חוק". למרות שיש סוגי עבריינות שונים שנובעים מהמניע לביצוע העבריינות או גורמים שונים המבצעים את העבריינות, כל הסוגים הם עבירה פלילית ויש לעמוד לדין עליה. חשוב להדגיש שללא קשר למבצע את העבירה או למניע לביצוע את העבירה כולן חמורות באותה מידה, כולן הפרת החוק. ניתן.. read more →

12 נוב 2012
נובמבר 12, 2012

מנגנונים להגבלת השלטון.

0 Comment

קיימים שני סוגי מנגנונים להגבלת השלטון – מנגנונים פורמליים (שנקראים גם מוסדיים) שהם מנגנונים שקיימים מתוקף המבנה השלטוני של המדינה ומתוקף חוקים ומנגנונים א-פורמליים שקיימים מתוך בחירה חופשית ויכולים לבוא לידי ביטוי בגלל זכויות האדם הטבעיות כמו חופש הביטוי, חופש העיתונות, חופש ההפגנה וחופש ההתאגדות. המוסדות הפורמליים: • הכנסת • מבקר המדינה • נציב תלונות.. read more →

31 אוק 2012
אוקטובר 31, 2012

שיטות בחירות

0 Comment

האזורית רובית – בשיטה זו מחולקת המדינה לאזורים שווי אוכלוסין כמספר המקומות בפרלמנט של המדינה. בכל אזור, מתמודדות כל המפלגות כאשר בראש כל אחת יש את המועמד שלה מאותו אזור. המפלגה שזוכה ברוב רגיל באותו אזור, מועמדה יכהן בפרלמנט במדינה. יתרונות: בכל המדינות שנהוגה שיטה זו מספר המפלגות מצומצם ויכולת המשילות טובה יותר. העובדה שתושבי.. read more →

עקרון הגבלת השלטון בחירות דמוקרטיות בחירות במדינה דמוקרטית המתקיימות כל פרק זמן קצוב, מגבילות את השלטון בכך שהוא, השלטון, מודע לכך שעלולים להחליפו כל מספר שנים. שלטון שחושש מגזר דינו של הבוחר לא יפגע בזכויות אזרחי המדינה. עקרונות וזכויות דמוקרטיים הקשורים לבחירות דמוקרטיות עקרון שלטון העם – בדמוקרטיה המודרנית אין שלטון ישיר של העם אלא.. read more →