28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

תגובת אלמתכת ומחמצן

0 Comment

ניתן להסיק ולומר שבתגובה מאוזנת מספר המולים המעורבים בחצי תגובת חיזור שווה למספר המולים המעורבים בחצי תגובת החמצון. בתהליך שתרגלנו בכיתה עברו שישה מול אלקטרונים ממחזר למחמצן. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

תגובה בין ברזל וגופרית

0 Comment

תגובה בין Fe15 וs18 יחסי המולים בתגובה 8 1 8 מסה (9) 0.056*88=5 2 גרם 0.056*56=3 מסה מולרית (g/mol) 56*32=88 8*32=256 56 g/mol מספר מולים 0.007*8/56 N=2/256=0.007 0.007*8/0.056 שלבי הפתרון א.      ניסוח מאוזן. ב.      לבנות טבלה עם השורות הבאות – מסה, מסה מולרית, מספר מולים. ג.       חישוב מסה מולרית של כל אחד מהמגיבים והתוצרים. ד.     .. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

שיתוך (החלדה, קורוזיה)

0 Comment

גרף A הוא הנכון, כי ככל שהעדשה עבה יותר הקרינה האולטרה סגולה נתקלת ביותר יוני כסף, שמתרכבים כדי ליצור כסף וחוסמים את מעבר האור. כל התגובות הן חמצון-חיזור, כי בכולן יש מעבר אלקטרונים והאטומים עוברים שינוי בדרגת חמצון. Ag++e=Ag שיתוך תגובת חמצון חיזור של חומרים שונים, בעיקר של מתכות וסגסוגות, עם חומרים מהסביבה הגנה מפני.. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

סיכום שני הניסויים האחרונים

0 Comment

הצלחנו לדרג שלוש מתכות לפי כושר יחסי לחזר. בין שלושתם, המתכת ברזל היא הכי פעילה, וכסף המחזר הכי גרוע. נטייה טובה יותר למסור אלקטרונים ולכן ברזל הוא המתכת הפעילה מבין שלושתן. דירוג המתכות מוכר בשם שורה אלקטרוכימית. מתכות משמאל הן מחזרות טובות יותר מאלו בימין. התבוננות בשורה מאפשרת לנו לנבא אלו תגובות עשויות להתרחש בין.. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

הלוגנים

0 Comment

יסודות השייכים לקטגורית האל מתכות וממוקמים בטור 7. יסודות עם מטען יון יציב -1. לפלואור כושר החמצון הכי גבוה. הוא מחמצן מאוד חזק. מושך אלקטרונים מיתר היסודות. לכן, דרגת החמצון שלו בתרכובת תמיד -1. להלוגנים יש נטייה טובה למשוך אלקטרונים מיסודות אחרים ע"מ להשלים רמה אחרונה לשמונה אלקטרונים. הלוגן+תמיסת יוני הלוגן דוגמא: Cl­2Br(aq)+2Br –(aq)àBr+2Cl()aq) כלל.. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

דרגת חמצון

0 Comment

הגדרות: דרגת חמצון של חלקיק (אטום או יון) הוא מספר שמבטא את כמות האלקטרונים שנלקחו או נמשכו יותר ע"י חלקיק מחלקיק אחר. דרגת חמצון היא המטען היחסי שיש לאטום בחלקיק מסוים (יון מורכב, מולקולה, וכו'). כללים לקביעת דרגת חמצון דוגמאות דרגת חמצון של יסוד שווה לאפס S8,M9,O2,F2 דרגת חמצון של יון שאינו מורכב שווה למטענו.. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

חישוב מולים בתגובות של גז

0 Comment

בתגובות בהן יחסי הנפחים שווים ומשתתפים גזים, יחסי המולים שווים גם הם. לדוגמא, נפח אדי תחמוצת זרחן בתנאי הניסוי הוא 27 מ"ל. מה נוסחת תחמוצת 162 מ"ל גז PH3 עם 216 מ"ל אדי מים ותחמוצת זרחן. מה נוסחת התחמוצת? PH3(g)                    +            o2g)              à        H20(g)        +       PxOy(g) נפח V (מ"ל) 27 162.. read more →

אפיון דרגות חמצון דרגת חמצון מרבית מתקבלת באיבוד כל אלקטרוני הערכיות של האטום. דרגת חמצון מזערית (מינימאלית) מתקבלת בהוספת אלקטרונים לאטום עד למילוא הרמה הערכית. כללים: א.      אטום המצוי בדרגת החמצון המרבית – עשוי רק לחמצן. ב.      אטום המצוי בדרגת החמצון המזערית עשוי רק לחזר. ג.       אטום המצוי בדרגת הביניים עשוי לחזר או לחמצן אנטיאוקסידנטים.. read more →

 דרך לפיתרון: א.      נקבע דרגות חמצון (של כל האטומים) ב.      נרשום את חצאי התגובות. יש להקפיד שמספר האטומים בשני הצדדים של כל אחת מהתגובות שווה, ורק אז להוסיף את האלקטרונים ג.       נכפיל כל אחד מחצאי התגובות כך שמספר האלקטרונים שהמחזר מוסר יהיה שווה למספר האלקטרונים שהמחזר לוקח. read more →