המחברת מכיתה י"א

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

תגובת אלמתכת ומחמצן

0 Comment

ניתן להסיק ולומר שבתגובה מאוזנת מספר המולים המעורבים בחצי תגובת חיזור שווה למספר המולים המעורבים בחצי תגובת החמצון. בתהליך שתרגלנו בכיתה עברו שישה מול אלקטרונים ממחזר למחמצן. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

תגובה בין ברזל וגופרית

0 Comment

תגובה בין Fe15 וs18 יחסי המולים בתגובה 8 1 8 מסה (9) 0.056*88=5 2 גרם 0.056*56=3 מסה מולרית (g/mol) 56*32=88 8*32=256 56 g/mol מספר מולים 0.007*8/56 N=2/256=0.007 0.007*8/0.056 שלבי הפתרון א.      ניסוח מאוזן. ב.      לבנות טבלה עם השורות הבאות – מסה, מסה מולרית, מספר מולים. ג.       חישוב מסה מולרית של כל אחד מהמגיבים והתוצרים. ד.     .. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

שיתוך (החלדה, קורוזיה)

0 Comment

גרף A הוא הנכון, כי ככל שהעדשה עבה יותר הקרינה האולטרה סגולה נתקלת ביותר יוני כסף, שמתרכבים כדי ליצור כסף וחוסמים את מעבר האור. כל התגובות הן חמצון-חיזור, כי בכולן יש מעבר אלקטרונים והאטומים עוברים שינוי בדרגת חמצון. Ag++e=Ag שיתוך תגובת חמצון חיזור של חומרים שונים, בעיקר של מתכות וסגסוגות, עם חומרים מהסביבה הגנה מפני.. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

סיכום שני הניסויים האחרונים

0 Comment

הצלחנו לדרג שלוש מתכות לפי כושר יחסי לחזר. בין שלושתם, המתכת ברזל היא הכי פעילה, וכסף המחזר הכי גרוע. נטייה טובה יותר למסור אלקטרונים ולכן ברזל הוא המתכת הפעילה מבין שלושתן. דירוג המתכות מוכר בשם שורה אלקטרוכימית. מתכות משמאל הן מחזרות טובות יותר מאלו בימין. התבוננות בשורה מאפשרת לנו לנבא אלו תגובות עשויות להתרחש בין.. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

הלוגנים

0 Comment

יסודות השייכים לקטגורית האל מתכות וממוקמים בטור 7. יסודות עם מטען יון יציב -1. לפלואור כושר החמצון הכי גבוה. הוא מחמצן מאוד חזק. מושך אלקטרונים מיתר היסודות. לכן, דרגת החמצון שלו בתרכובת תמיד -1. להלוגנים יש נטייה טובה למשוך אלקטרונים מיסודות אחרים ע"מ להשלים רמה אחרונה לשמונה אלקטרונים. הלוגן+תמיסת יוני הלוגן דוגמא: Cl­2Br(aq)+2Br –(aq)àBr+2Cl()aq) כלל.. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

דרגת חמצון

0 Comment

הגדרות: דרגת חמצון של חלקיק (אטום או יון) הוא מספר שמבטא את כמות האלקטרונים שנלקחו או נמשכו יותר ע"י חלקיק מחלקיק אחר. דרגת חמצון היא המטען היחסי שיש לאטום בחלקיק מסוים (יון מורכב, מולקולה, וכו'). כללים לקביעת דרגת חמצון דוגמאות דרגת חמצון של יסוד שווה לאפס S8,M9,O2,F2 דרגת חמצון של יון שאינו מורכב שווה למטענו.. read more →

28 ספט 2013
ספטמבר 28, 2013

חישוב מולים בתגובות של גז

0 Comment

בתגובות בהן יחסי הנפחים שווים ומשתתפים גזים, יחסי המולים שווים גם הם. לדוגמא, נפח אדי תחמוצת זרחן בתנאי הניסוי הוא 27 מ"ל. מה נוסחת תחמוצת 162 מ"ל גז PH3 עם 216 מ"ל אדי מים ותחמוצת זרחן. מה נוסחת התחמוצת? PH3(g)                    +            o2g)              à        H20(g)        +       PxOy(g) נפח V (מ"ל) 27 162.. read more →

אפיון דרגות חמצון דרגת חמצון מרבית מתקבלת באיבוד כל אלקטרוני הערכיות של האטום. דרגת חמצון מזערית (מינימאלית) מתקבלת בהוספת אלקטרונים לאטום עד למילוא הרמה הערכית. כללים: א.      אטום המצוי בדרגת החמצון המרבית – עשוי רק לחמצן. ב.      אטום המצוי בדרגת החמצון המזערית עשוי רק לחזר. ג.       אטום המצוי בדרגת הביניים עשוי לחזר או לחמצן אנטיאוקסידנטים.. read more →

 דרך לפיתרון: א.      נקבע דרגות חמצון (של כל האטומים) ב.      נרשום את חצאי התגובות. יש להקפיד שמספר האטומים בשני הצדדים של כל אחת מהתגובות שווה, ורק אז להוסיף את האלקטרונים ג.       נכפיל כל אחד מחצאי התגובות כך שמספר האלקטרונים שהמחזר מוסר יהיה שווה למספר האלקטרונים שהמחזר לוקח. read more →

20 ינו 2013
ינואר 20, 2013

זכויות האדם והאזרח

0 Comment

רעיון זכויות האדם והאזרח נועד להבטיח לכל בני האדם קיום בכבוד ולמנוע פגיעה מצד אנשים אחרים ומצד השלטון. הזכויות נגזרות מתפיסת האדם המודרנית, הטוענת שכל בני האדם שווים ללא הבדלי דת גזע ומין. זכויות אלו מוגדרות כזכויות טבעיות של האדם המגיעות לו בעצם היותו אדם. זכויות האדם הזכות לחיים ובטחון – לכל אדם יש את.. read more →

12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

המרידות במחנות ההשמדה

0 Comment

בשנים 1943-1944 התרחשו במחנות ההשמדה בפולין 3 מרידות – בטרבלינקה, בסוביבור ואושוויץ. למרידות האלה היו מספר מאפיינים משותפים: נושאי המרד – נושאי המרד היו אסירים יהודים במחנות שהועסקו שם בעבודות וידעו שהם חיים על זמן שאול. בסופו של דבר גם הם יומתו, כמו כל היהודים. את המרידות הנהיגו קצינים וחיילים יהודים מצבאות בעלות הברית שנפלו.. read more →

  העמדה הערבית הערבים טענו ועדין טוענים שהאחריות לבעיית הפליטים היא על מדינת ישראל, מפני שבמהלך המלחמה היא יזמה מדיניות גירוש מכוונת שיצרה את הבעיה. לכן, לדעתן של מדינות ערב, על ישראל לשאת באחריות ולאפשר לפליטים לממש את "זכות השיבה" ולחזור לבתיהם ויישוביהם שבתוך הקו הירוק. מדינות ערב והמדינות עצמן לא עשו מאמצים לשקם את.. read more →

עם עליית הנאצים לשלטון חיו בגרמניה חצי מליון יהודים שהם אחוז אחד מכלל האוכלוסיה. הם נהנו משוויון אזרחי והיו משולבים בכל תחומי החיים בגרמניה – בפוליטיקה, באמנות, בתרבות ובכלכלה. עם עליית היטלר והנאצים לשלטון התחולל מהפך במעמדם ובמצבם. המשטר הנאצי אימץ מדיניות אנטי-יהודית שהיו לה כמה מטרות: ליישם כלפי היהודים את עקרונות האנטישמיות ותורת הגזע.. read more →

בשנים האלה מדיניותו של המשטר הנאצי כלפי היהודים השתנתה. כל הצווים והחוקים שהמשטר הוציא נגד היהודים בשנים 33-35 נשארו בתוקפם אך הנאצים לא הוציאו פעולות חדשות וחריפות יותר כנגד היהודים. לתופעה זו היו שתי סיבות: ב1936 גרמניה אירחה את האולימפיאדה והיא הייתה מעוניינת שהרבה מדינות ייקחו בה חלק. הנאצים חששו שאם ימשיכו לפעול כנגד היהודים.. read more →

השיקולים של הנהגת הישוב לצאת למאבק בשלטון הבריטי באוקטובר 1945 החליטה הנהגת היישוב היהודי בארץ בראשות בן גוריון לצאת למאבק כולל בשלטון הבריטי ובמדיניותו. ההחלטה הונחתה לפי מספר שיקולים: הסירוב של בריטניה לשנות את מדיניותה בארץ ישראל לבטל את הספר הלבן ולא לאפשר הקמת מדינה יהודית ועלייה יהודית. ההנהגה לא ראתה מוצא אחר אלא בפתיחת.. read more →

מספר הלוחמים – בגטו ורשה מספר הלוחמים היה גדול בהרבה (750 לעומת 200) משך המרד ועוצמתו – המרד בוורשה נמשך (בשני שלביו) קרוב לחודש ימים, ואילו בביאליסטוק ההתנגדות והלחימה בגרמנים ארכה רק חמישה. אופי המרד – בגטו ורשה המרד נשא אופי של התקוממות עממית, כאשר כל תושבי הגטו תמכו במרד ושיתפו פעולה עם שני הארגונים.. read more →

המטרה העיקרית בלחימה בצבאות בעלות הברית היתה לסייע במאמץ המלחמה ולמלא חובה אזרחית במדינות שהיהודים חיו בהן. לעומת זאת, המטרות של הלחימה בגטאות ובמחנות ההשמדה היו שמירה על כבודם של היהודים, בריחה והצלה ושיבוש מנגנון ההשמדה. הלחימה במחנות ההשמדה נעשתה בתנאי כיבוש ובמקומות סגורים שהקשו מאוד על הוצאת הלחימה לפועל. עם זאת, הלחימה בגטאות היתה.. read more →

12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

הגעת הנאצים לשלטון

0 Comment

הנאצים הצליחו להגיע לשלטון באמצעות הכלים הדמוקרטיים. עם הגעתם לשלטון הם התחילו במהפכה שחיסלה את הדמוקרטיה של הרפובליקה הוימרית והפכה של גרמניה למדינה המתנהלת ע"פ עקרונות ההשקפה הנאצית. התהליך המהיר הזה נעשה בשני מסלולים: חיסול המוסדות הדמוקרטיים, ביטול זכויות האזרחים והתבססות של היטלר והמפלגה הנאצית כשליטים יחידים של גרמניה. הכנסת האידיאולוגיה הנאצית כתורה מחייבת ויחידה.. read more →

הלחימה בגטאות – היוזמה ללחימה בגטאות נגד הגרמנים יצאה בקרב חברי תנועות הנוער בגטאות שהבינו שהגרמנים מתכוונים להשמיד את היהודים ואין תקווה להינצל ולכן יש להלחם כמה שיכולים וכך למות כאנשים חופשיים שבחרו את הדרך שבה יסיימו את חייהם. קריאה הבולטת בעניין זה היא הכרוז המפורסם של אבא קובלר בגטו וילנה. היו כמה גורמים שהשפיעו.. read more →

12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

תפיסת כור היתוך

0 Comment

דרכי היישום של תפיסת "כור ההיתוך" העולים נדרשו לשנות את שמותיהם מארצות המוצא לשמות עבריים. העולים נדרשו לוותר על תרבותם הייחודית שהביאו מארצות המוצא, בעיקר מארצות האסלם ולאמץ את התרבות הארצישראלית הצברית. המאמץ העיקרי ליישום כור ההיתוך נעשה באמצעות החינוך ע"י שני החוקים שקבלה מדינת ישראל – חוק חינוך חינם חובה וחוק החינוך הממלכתי. הראשון.. read more →

12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

אירועי ואדי סאליב

0 Comment

קשי הקליטה שבאו לידי ביטוי באירועים אלו מצוקת השיכון של העולים החדשים עקב התנאים הקשים במעברות ובמגורים הארעיים האחרים באה לידי ביטוי באירועי ואדי סאליב שבהם העולים מחו נגד תנאי הדיור הקשים שהיו להם בשכונה ערבית שננטשה במלחמת העצמאות ובה הם סבלו מתנאי תברואה ירודים והעדר שירותים בסיסיים. בעיית המחסור בתעסוקה לעולים החדשים באה לכדי.. read more →

12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

צורות ממשל דמוקרטיות

0 Comment

–          משטר פרלמנטרי – מאפיין את רוב המדינות הדמוקרטיות, למשל ישראל ובריטניה. העם בוחר את נציגיו לפרלמנט, שהוא הרשות המחוקקת ובית הנבחרים של המדיה. מתוך הפרלמנט מורכבת ממשלה (הרשות המבצעת). –          ממשל נשיאותי – העם בוחר את הנשיא, הנשיא בראש המדינה ובראש הרשות המבצאת. הנשיא ממנה את שריו ועוזריו מבין מקורביו וזאת לאחר אישור זמני.. read more →

12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

הפרדת רשויות

0 Comment

עקרון הפרדת רשויות – המשך מנגנונים שונים שתפקידם להגביל את השלטון: הפרדת רשויות: מניעת ריכוז של הכח בידי שליט אחד. בכל מדינה דמוק' קיימת הפרדה בין מנגנוני השלטון השונים – חקיקה, ביצוע ושיפוט. על בסיס זה נקבעו שלוש רשויות: רשות מחוקקת – הפרלמנט (הכנסת\הקונגרס). בפרלמנט מעלים הצעות חוק ומאשרים אותן. רשות מבצעת – הממשלה \.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

מהי דמוקרטיה?

0 Comment

עקרונות הדמוקרטיה. מקור המושג דמוקרטיה – יוון העתיקה : קרתוס – שלטון דמו – עם. מהי דמוקרטיה? צורת שלטון שבה העם (האזרחים) הוא הקובע ומחליט בכל סוגיות ניהול ועניני המדינה. הדמוקרטיה היא צורת שלטון חדשה, שבניגוד לקודמותיה ולחלופותיה מעמידה את האזרח במרכז. צורת שלטון זו אינה בהכרח מושלמת, ויש לה יתרונות וחסרונות. הדמוקרטיה היא צורת.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

משאל עם

0 Comment

בחלק מהדמוקרטיות המודרניות נשאר שריד אחד לדמוקרטיה ישירה והוא משאל העם. משאל העם הוא סקר המוני שנועד להכריע בעניין\ים עקרוני או חוקתי. המשאל נערך באמצעות קלפיות המפוזרות בכל הארץ והאזרחים נדרשים להצביע ע"י השמת פתק אחד – בעד או נגד ההחלטה. יש שני מרכיבים למשאל עם: שאלת הדילמה, למשל: האם את\ה בעד או נגד החזרת.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

מהי דמוקרטיה?

0 Comment

עקרונות הדמוקרטיה. מקור המושג דמוקרטיה – יוון העתיקה : קרתוס – שלטון דמו – עם. מהי דמוקרטיה? צורת שלטון שבה העם (האזרחים) הוא הקובע ומחליט בכל סוגיות ניהול ועניני המדינה. הדמוקרטיה היא צורת שלטון חדשה, שבניגוד לקודמותיה ולחלופותיה מעמידה את האזרח במרכז. צורת שלטון זו אינה בהכרח מושלמת, ויש לה יתרונות וחסרונות. הדמוקרטיה היא צורת.. read more →

זכויות מיעוטים – זכויות קבוצה מהן זכויות קבוצה? זכויות קבוצה הן זכויות שונות המוענקות על ידי המדינה לקבוצות מיעוט שונות, הקיימות במדינה, על מנת לאפשר להן לשמור על זהותן הייחודית, בשונה מהזהות של רוב האוכלוסייה במדינה. קבוצות מיעוט שונות במדינה: מיעוט תרבותי – צ'רקסים, דרוזים. מיעוט תרבותי – עולי רוסיה וחבר העמים, אתיופים. מיעוט דתי.. read more →

זכויות האזרח – לאדם הנמצא במעמד אזרח המדינה ישנן מספר זכויות נוספות מעבר לזכויותיו כאדם: הזכות לבחור ולהיבחר. הזכות להתאגד בארגונים פוליטיים שונים. הזכות למתוח ביקורת על השלטון. המנעות מפגיעה בזכויותיו של הזולת. גילוי סובלנות כלפי דעותיו והשקפות עולמו של הזולת. לפעול ולהתריע כאשר הוא עד לפגיעה בזכויותיו של הזולת. מודעות להיותו מרכיב חשוב בעיצוב.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

Writing – upgrade a paragraph

0 Comment

"Everything!" Susana shouted angrily. She looked quietly at Charlie for a long second and shook slowly her head. That she picked up her fancy suitcase, and moved sadly toward the hotel's old, large door. When she reached the door, she turned her head toward poor Charlie and looked again at him. "I loved you, Charlie,".. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

Work on page 11, vocabulary

0 Comment

Replacing words Make=Force Received=Gained Report=Record Found=Discovered Without thinking=Automaticly A: Say=Claim Discussion=Conversation A reply=Respond Consequence=Result Machine=Device B: He claim’s for read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

Questions about the story "smile"

0 Comment

Why do you think that Gary's father brought him to school? What does the sentence mean "Gary was pretty used to such carrying on and paid them little mind"? Why did Gary imagine he was someone else? What do we learn about Sonya's father? Mark all the word in story that relate to the word.. read more →

11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

why homework shouldn't be given on Thursdays

0 Comment

Firstly, giving H.W is curl method to make innocent pupils suffer. Secondly, the time period after Thursday is one of the busiest time period at week – everybody wish only go vocation and hanging out, and can’t find a free time for H.W. Thirdly, we are living in democratic country, and I’m sure most of.. read more →

The dream machine is fiction science story, about a regular man with a special gift – his dreams becoming true while he dream them. Although some people might think its good thing, this man, who is called George Or, is afraid his special power. George knows he has no control about what he dreaming of,.. read more →