11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

Vm – נפח מולרי

0 Comment

Vm – נפח מולרי

השערת אבוגדרו

נפחים שווים של גזים שונים הנמצאים באותם תנאים של טמפרטורה ולחץ מכילים מספר שווה של חלקיקים. נפח מולרי מתייחס רק לחלקיקים במצב צבירה גז. זהו הנפח בליטרים של מול גז.

  1. כאשר מגדילים את הלחץ על הגז או מעלים טמפ' לחץ הגז עולה.
  2. בלחץ קבוע כאשר מגדילים את טמפ' הגז נפחו גדל.
  3. בנפח קבוע כאשר מגדילים את טמפ' הגז, הלחץ גדל.

נוסחת הגז

M

מספר גרמים

כמות החומר במולים (n)

נפח V בתנאי התקן בליטרים

N2

14*2=28

28*0.5=14

0.5

22.4*0.5=11.2

CO2

12+32=44

11

22.4*4=89.6

HCl

1+35=36

18g

11.2

הגב