11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

תרגיל מספר מולים

0 Comment

חומר

CO

CO2

Mg

HF

C

מספר גרם

0.28

M*r=m

0.5*44

M=22g

0.01=x/24

0.024g

2

0.6

מספר מולים

n=m/M

n=0.2g/2.8g/m

n=0.01

0.5 mol

0.01

x=2/20=0.1 mol

N=3*1023/6*1023=0.5

מספר חלקיקים

0.01*6*1023

3*1023

6*1021

0.1*6*1023

0.5 mol

הגב