הקריטריון

קב' אתנית

לאום

קב' פוליטית

יסודות משותפים שאינם פרי בחירה

יש

מוצא, שפה, תרבות, הסטוריה, ולעיתים גם דת

יש

יכולים להיות אך לא מתיחסים אליהם

יסודות משותפים פרי בחירה

אין

יש

אידיאולוגיה ערכים

יש

שאיפה להגדרה עצמית

אין

יש

אין

                                                                                                                                  .

הגב