12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

פתיחה + בית מקדש

0 Comment

נושא 1

תרבות יוונית. עמ' 37-38.

חוברת העבודה- בדף ההשוואה בין התרבות היוונית להלניסטית- ללמוד 3 מאפיינים.

נושא 2

לדעת לכתוב בהרחבה 4 ממאפיני התרבות ההלניסטית.

בית המקדש היה מרכז דתי תרבותי ומדיני

חשיבות מדינית- מלכים הלניסטים מכירים בחשיבותו, ומבקשים מהכוהן הגדול להיות נציג היהודים בפני השלטונות.

הלניזם

יהדות

אמונה

אמונה באלים רבים, מוחשיים, פסלים, תמונות…

אמונה באל אחד, מופשט, בלתי נראה, אינסופי, איסור על פסלים ותמונות,..

הנהגה

מדינית, מלך אחד כל יכול, אל בעצמו

דתית, רוחנית – כוהן גדול, בית המקדש

תרבות

חשיבות עליונה לתרבות הגוף, יופי, עירום

ערכים מוסריים, אין התייחסות למראה חיצוני

הגב