11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

ניסויים ערבוב והמסה במיים

0 Comment

ניסוי מספר 1 –  המסת סוכר במים.

ברמת מקרו – סוכרוז, חומר לבן, גבישי, כשהוא נמס במים מתקבלת תמיסה צלולה.

ברמת מיקרו – בין מולקולות הסוכר מתקיימים קשרי ואן דר ואלס. בזמן המסה במים נשברים קשרי המימן בין מולקולות הסוכר ובין עצמן, ובין מולקולות המים לבין עצמן, ונוצרים קשרי מימן חדשים בין מולקולות הסוכר והמים.

ניסוי מספר 2 – המסת מלח בישול

ברמת מאקרו – חומר לבן גבישי, נמס טוב במים, תמיסה צלולה.

ברמת מיקרו – מלח בישול הוא חומר יוני המורכב מנתרן (+) וכלור (-). בין היונים קשרים חזקים. מלח נמס במים הודות ליונים ניידים – קשרים יוניים מתפרקים ונוצרים יונים ממוימים.

ניסוי מספר 3 – ערבוב פנתאן עם מים.

ברמת המאקרו – לא הייתה המסה – הפנתאן צף על פני המים.  שני הנוזלים הצלולים לא התערבבו ונוצרו שתי שכבות.

ברמת המיקרו – בין מולקולות המים ישנם קשרי מימן רבים וחזקים. בין מולקולות הפנתאן מתקיימות אינטראקציות ואן דר ואלס בין דו קטבים רגעיים כי מולקולות הפנתאן אינם קוטביות. כדי שפנתאן יתמוסס במים צריכים להתנתק קשרי מימן חזקים בין מולקולות מים ואינטראקציות ואן דר ואלס בין מולקולות הפנתאן, ומולקולות מים צריכות להשתלב בין מולקולות הפנתאן תוך יצירת קשרים בין מולקולאריים משותפים בין מולקולות שני החומרים. עקב כך שקשרי המימן חזקים מאוד מולקולות המימן מקדיפות "להתכנס פנימה" ולהישאר קשורות זו בזו. ולכן המולקולות של שני החומרים לא יכולות ליצור קשרים בין מולקולאריים.

ניסוי מספר 4 – ערבוב אצטון עם מים

ברמת המאקרו – שני נוזלים צלולים, לאחד ריח אופייני (אצטון). לאחר ערבוב קיבלנו תמיסה הומוגנית אחידה. אע"פ שבין מולקולות האצטון מתקיימות אינטראקציות מסוג ואן דר ואלס בלבד (הודות לקבוצה קוטבית c=o) מולקולות אצטון משתלבות בקשרי מימן עם מולקולות מים.

ניסוי מספר 5 – המסת כוהל בפחמן ארבע כלורי

הכוהל נמס בCCl4(l) כי הוא יכול להשתלב בין המולקולות שלו וליצור איתו קשרי ואן דר ואלס משותפים.

הגב