11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

ניסויים טמפ' רתיחה

0 Comment

ניסוי ראשון – השפעת גודל ענן אלקטרונים על טמפ' רתיחה

לקחנו שני חומרים, פנתאן והפטאן, טפטפנו על שקף טיפה מכל חומר (השקף מונח על מטול דולק), ספרנו את מספר השניות שלקח לכל חומר להתאדה וקיבלנו תוצאות הבאות. פנתאן התאדה ראשון ואחריו הפתאן.ההסבר לכך הוא שלמולקולת הפנתאן ענן האלקטרונים גדול יותר ולכן סיכוי להיווצרות דו קוטב רגעי קטן יותר, קשרי ואן–דר–ולס חלשים יותר, וטמפ' הרתיחה קטנה.

ניסוי שני – טמפ' רתיחה של אתר כוהל ומים.

אף על פי שלמים ענן אלקטרונים הכי קטן מבין שלושתם, החומר התאדה אחרון. הסיבה לכך: בין מולקולות המים בנוסף לקשר ו.ד.ו. פועלים קשרי מימן רבים וחזקים.

הגב