11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

מדינת ישראל גישות שונות

0 Comment

"אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל…"

בחברה הישראלית ישנן מספר גישות לשאלה "מהי המדינה יהודית שהוזכרה בהכרזת העצמאות?".

בחברה הישראלית קיימות מספר גישות למהי המדינה היהודית שהוזכרה בהכרזת העצמאות.

בחברה הישראלית קיימות 6 גישות למהי מדינת ישראל:

 1. מדינת התורה
 2. מדינה דתית- לאומית או ציונית
 3. מדינת לאום יהודית תרבותית
 4. מדינת העם היהודי
 5. מדינת היהודים
 6. מדינת כלל אזרחיה

 1. מדינת התורה-
 2. מדינה יהודית- דתית לאומית (דתית ציונית)

המדינה היא אתחלתא דגאולה  (התחלת הגאולה) – המדינה היא חלק מתהליך אופיה היהודי ש המדינה יתבסס על ההלכה היהודית. ועל כן הגאולה. יש לשלב מחוקי התורה והמשפט העברי החוקי המדינה החילונית ובעיצוב צביונה. כלומר יש מקום מרכזי להלכה בחיים הציבוריים (בפרהרסייה).

 1. מדינה יהודית- מדינת העם היהודי
  ישראל היא מדינתם של כל בני העם היהודי. בארץ, ובתפוצות.

הגב