19 ינו 2011
ינואר 19, 2011

19 בינואר

0 Comment

נוסחא כימית

CH4

NH3

H2O

CI4

סוג המולקולה

ציור לואיס

H

..

H:C:H

..

H

..

H-N-H

|

H

:   :

O

    /

H     H

מס' זוגות אלקטרונים מסביב לאטום המרכזי

4

4

4

מס' זוגות קושרים סביב אטום מרכזי

4

3

2

מבנה מרחבי

טטראדר

פירמידה

זוויתי

הגב