17 ינו 2011
ינואר 17, 2011

17 בינואר

0 Comment

הקשר C-C הוא קשר קובלנטי טהור ו C-H הוא קוטבי.

בנוסף לכוחות המשיכה בין הגרעינים לאלקטרוני הקשר פועלים כוחות משיכה בין קטבים בעלי מטענים מנוגדים.

גורם שני: המרחק בין אלקטרוני הקשר לגרעינים בקשר C-O )) רדיוס אטום O קטן מרדיוס אטום Cלכן, ע"פ חוק קולון יפעלו כוחות משיכה חזקים יותר בין הגרעינים לאלקטרוני הקשר ותידרש אנרגיה גבוהה יותר לניתוק הקשר.

סדר הקשר אינו גורם משפיע מכיוון שבשני הקשרים מדובר בקשר כפול.

הגב