10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

תשובות לדף עבודה כלשהו

0 Comment

נתונים 4 יסודות:P, N, Ca, O.

מי מוליך חשמל? Ca, סידן.

כאשר מדליקים יסוד זה הוא בוער באור לבן. התוצר- תחמוצת היסוד הלבנה.

 רשמו ניסוח אמפירי של התגובה.

2Ca(s)+O2(g) à2Ca+2o-2(s)

חומר יוני מוצק, לא מוליך חשמל.

כאשר ממיסים את זה במים נוצרת תרכובת קשת תמס הידרוקסיד של סידן.

Ca-1(OH-1)2

הגב