10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

תרכובות פחמן

0 Comment

אלקנים- תרכובות פחמן שמכילות קשר כפול

הנוסחה:

CHnh2n

תרכוסת

נוסחא

נובחת מבנה

אתן

C2H4

פרופן

C3H6

איזומרים- חומרים עם נוסחה זהה אבל סידור אטומים שונה במולקולה.

אלקינים- תרכובות פחמן שמכילות קשר משולש.

לקרוא עמ 39-42.