10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

תרכובות פחמן 2

0 Comment

אטום פחמן הוא בעל ארבעה אלקטרונים בלתי מזווגים ברמה החיצונית- כלומר הוא יכול ליצור אראבע קשרים קוולנטיים (בעל ערכיות 4).

  1. בתרכובות המכילות פחמן יהה פחמן אטום מרכזי.
  2. כאשר בתרכובת ישנם מספר אטומי פחמן הם יהיו קשורים זה לזה.
  3. תרכובות פחמן הן תרכובות שבנויות משלד של אטומי פחמן הקשורים לאטומים אחרים.
  4. נכיר משפחות של חומרים המורכבים מאטומי פחמן.

משפחה ראשונה- משפחת האלקאנים (פרפינים)

אלקאנים- תרכובות המכילות אטומי פחמן ומימן ונוסחתן הכללית CnH2n+2 לדוגמא CH4

שם החומר לפי N (בשביל לזכור: מת אתמול פרופסור גוטאן בפנטגון)

1

מתאן

2

אתאן

3

פרופאן

4

גוטאן

5

פנטאן

אלקנים- פחמימנים רוויים.

הגב