10 ספט 2012
ספטמבר 10, 2012

קוטביות המולקולה

0 Comment

מולקולה תהייה קוטבית (בעלת דו קוטב קבוע), אם יתקיימו בה שני תנאים:

  • תנאי הכרחי-  הימצאות קשר קובלנטי קוטבי במולקולה
  • תנאי נוסף- הקשרים יתמקמו במולקולה באופן שכוחות המשיכה לא יתבטלו.

צורות גיאומטריות שתהיינה קוטביות תמיד אם יתקיים בהן תנאים אלו:

  • המולקולה קוטבית, ומכילה שני אטומים
  • מולקולות מישוריות זוויתיות
  • מולקולות בעלות צורה של פירמידה משולשת
  • מולקולות שצורתן קווית (ומורכבות משלושה אטומים) משולש מישורי טטראדר תהיינה דו קוטביות (בעלות דו קוטב רגעי)בתנאי שכל האטומים מסביב למרכזי יהיו בעלי אלקטרו שליליות זהה.
הגב