11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

חישובים כימיים

0 Comment

נתונים קבועים של תגובה – נוסחאות החומרים, המסה המולרית שלהם, יחסי התגובה המאוזנת.

נתונים ספציפיים בתגובה – מספר המולים של החלקיקים המשתתפים בתגובה והמסה שלהם.

בתמיסות – ריכוז ונפח התמיסה.

דף עבודה

ד.      הנפח המולרי של גז בניסוי השני היה קטן מאשר הנפח המולרי של גז הניסוי הראשון. נפח תלוי באופן ישיר בטמפרטורה. הטמפ' ניסוי השני היתה נמוכה מהטמפ' בניסוי הראשון, לכן נפח של מול גז היה קטן יותר. בטמפ' נמוכה יותר, האנרגיה הממוצעת של המולקולות תהיה קטנה יותר ולכן תוגבל יכולת התנועה שלהן והנפח שיתפסו יקטן.

אשלגן כלורטי KClO3  הוא מוצק לבן המשמש כחומר ניקוי משובח.מיצרים אותו ע"י בעבוע של גז כלור לתוך תמיסה חמה של אשלגן הדרוקסידי KCL4 .

הגב