11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

חומרים מולקולריים

0 Comment
  1. Br2 נמס היטב בCCl4(l), אך מסיסות במים זניחה. לשניהם יש קשרי ואן דר ואלס בלבד, לכן הם ישתלבו אחד התוך המבנה של השני ויווצרו קשרי ואן דר ואלס חדשים בין שני החומרים לכן מבנה של מולקולות ברום אינו מצליח להשתלב במבנה של CCl2
  2. לNH3 טמפ' רתיחה משל N2H4
  3. בטמפ' החדר H2S הינו גז בעוד H2O הינו נוזל
  4. Cl2 מסיסותו במים זניחה בעוד KCl מסיסותו במים טובה מאוד
  5. נקודת רתיחה של XF הינה 108° בעוד נק' רתיחה של I2, יוד, הינה 184.3°
הגב