12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

זכויות הפרובינקיה ביהודה

0 Comment
  1. שחרור מצבא
  2. הניצבים מחויבים להגן על אזור שליטתם מבחוץ, ולשמור על הסדר והביטחון
  3. הכהונה והסנהדרין- תפקידיהם לא בוטלו, והם עזרו בהשלטת סדר וביטחון ובגביית המיסים.

חובות הפרובינקיה

  1. העלאת מיסים לרומא
  2. סיפוק מגורים, מזון וחומרי דלק לפקידי הנציב ולחייליו.
  3. על תושבי הפרובינציה הוטלו הגבלות שונות לדוגמא הגבלה על יצוא תבואה לרומא

בעיות בניהול הפרובינקיה

  1. לפי החוק הרומאי, כל עוד הנציב מכהן בתפקידו, אסור לנהל משפט נגדו וכדי להתלונן עליו יש לבקש אישור לצאת אל הקיסר- גורם לכך שהנציבים מנצלים את נתיניהם.
  2. בידי הנציב היה כוח רב והיה עליו פיקוח מועט, כי רומא רחוקה. דבר שיצר פרובינציה שמתנהלת דרך שחיתויות רבות והנציבים הפכו להיות סחטנים. הפרובינציה ביהודה סבלה מאוד משהות לגיוןנות הצבא בה- נטל כלכלי כבד.

לקריאה- עמ' 81- 84

הגב