העולם היהודי באירופה בסוף המאה ה-19

מזרח אירופה – (רוסיה, פולין) צאר

  • כמעט 5 מליון יהודים
  • חיו בעיירות קטנות (שטייעטל) ואופי חייהם היה יהודי דתי
  • ברוסיה שולטת הדת הנוצרית והיהודים נרדפים ע"י הנוצרים
  • חיו באיזור "תחום המושב"
  • גלים של פוגרומים כלפי היהודים ("סופת הנגב, 1882, פוגרומים קישיניה 1904)
  • חוקים וגזירות כנגד היהודים

מערב אירופה (גרמניה, צרפת)

  • משטרים פתוחים, ליברליים
  • היהודים חיים בקהילות יחודיות, בערים הגדולות
  • במרכז אירופה הופלו היהודים לרעה משאר התושבים. הם לא הורשו ללמוד באוניברסיטאות, לשרת בצבא ולהשתלב במשרות ציבוריות ופוליטיות.
  • לקראת אמצע המאה 19 צומחת תנועת ההשכלה היהודית שמתחילה לפעול למען השגת זכויות היהודים – אמנציפציה.

(עמ 77 79)

לסיכום

בין היחידים במערב אירופה בלטו הבדלים ניכרים אך למרות זאת עברו היהודים תהליכים של שינויים (בזמן ובעיתוי שונה), שינויים רעיוניים, יציאה מהמסגרת הקהילתית וצמיחה של תנועת ההשכלה והלאומיות היהודית.

 

הגב