חדירת ההלניזם ליהודה יצרה שבר גדול בחברה היהודית. בני משפחות האצולה התרחקו מהעם או מהמסורת היהודית ופנו להלניזם. ביטוי בולט לתופעה זו ניתן לראות בשתי יצירות ספרותיות שנכתבו באותה תקופה:

  1. "תרגום השבעים"- תרגום השבעים הוא תרגום התורה ליוונית. ספר זה נועד לספריתו של המלך תלמי במצריים, ושימש את יהודי מצריים שלא ידעו ארמית וידעו רק לקרוא ביוונית.
  2. "חוכמת בן סירא"- ספר זה שנכתב ע"י כוהן בשם שמעון בן סירא

הגב