14 ספט 2012
ספטמבר 14, 2012

הרפורמה של יאסון

0 Comment

יאסון יצר תקדימים בעצם מינויו לכוהן גדול:

  1. מעולם לא ירש כוהן גדול לאת המשרה בעוד הכוהן שלפניו עדיין בחיים.
  2. מעולם לא נקנתה הכהונה בכסף.
  3. מעולם לא התערב מלך נוכרי במינוי הנהגת העם.

משרת הכוהן הגדול הפכה למשרה פקידותית ואיבדה את קדושתה.

  • יאסון מבצע בירושלים רפורמה תרבותית ולא דתית.  הוא פעל כמתייון מתון ולא פגע במצוות הדת.הדבודה בבית המקדש המשיכה להתנהל כרגיל ללא שינוי, אך מעמדו של בית המקדש נפגע מכיוון שהפך להיות מוסד ציבורי שכפוף להחלטות חבר האזרחים.
  • הסבת ירושלים לפולים היא ביטוי להעמקת תופעת ההתיוונות ויאסון לא ראה סתירה בהמשך שמירת חוקי התורה מצד אחד, וחיים על פי רוח התרבות ההלנית מצד שני.

מינוי מנלאוס לכוהן הגדול

המתיוונים הקיצוניים בניהם בית טוביה והכוהנים לבית בלדה, לא היו מרוצים מיאסון ככהן גדול, הם שאפו לסלק אותו מדרכם ובמינוי מנלאוס ככהן גדול. מנלאוס היה שייך למשפחת בלדה שהייתה משפחת כהנים. שאיפתם זו נתמכה ע"י חלק מהאצולה ובראש ובראשונה ע"י בית טוביה.

ביוזמתם פנה מנלאוס אל אנטיוכוס, מנלאוס הציע לאנטיוכוס שיחליף את יאסון והבטיח גם הוא להעלות את המיסים ביהודה. אנטיוכוס נעתר להצעתו ומינה את מנלאוס לכוהן גדול. מינוי מנלאוס למשרה זו נתקל בהתנגדות ובהתפרצות של המוני העם כנגדו.

ונהג (בעזרת אחיו ) לבזוז את אוצרות בית המקדש בשביל לשלם לשלטון את הכף שהבטיח. במעשים אלו פגעו מנלאוס ואחיו בקודשי ישראל ובעם כולו

הגב