11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

המול

0 Comment

המול – יחידת מדידה מולרית

מול מייצג את המספר 6.02*1023. נקרא גם מספר אבוגדרו.

מסה מולרית, היא המסה של מול חלקיקים. המסה המולרית נתונה בטבלה המחזורית או בספר הנתונים.

סיכום

חומרים כימיים, יסודות ותרכובות מגיבים בניהם לפי יחסים מספריים קבועים. מכיוון שהחלקיקים זעירים מאוד ואין באפשרותנו לספור אותם, נקבעה יחידה, מנה, חבילה של חלקיקים שנקראת מול. מול הוא 6*1023  ונקרא גם מספר אובגדרו. המול הוא מספר גדול מאוד של חלקיקים והם עשויים להיות:

  1. אטומים
  2. מולקולות של יסודות ותרכובות
  3. יונים
  4. אלקטרונים

המסה של חלקיק בודד זניחה, אך המסה של מול חלקיקים ניתנת לשקילה ומאפשרת לנו להתגבר על בעיית הספירה של חלקיקים.

בתכנון תגובות כימיות מתוך הטבלא המחזורית ניתן לראות את המסה של מול אטומי היסודות השונים והגודל הזה נקרא מסה מולרית. סימנו Mw.

הגב