12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

הלאומיות בישראל ובעמים

0 Comment

מאז ומתמיד אנשים חיו וחיים בקבוצות שונות כשלכל קבוצה ישנו מכנה משותף כלשהו. בעבר, אנשים שייכו עצמם לקבוצות כגון: משפחה, חמולה, שושלת מלוכה, קהילה, מעמד חברתי, ועוד. המושג לאום התפתח בשנים האחרונות של המאה ה-18. ההשתייכות ללאום והזדהות עם מאפייני קבוצת בני הלאום הייתה החלטתם של רבים שהרגישו צורך להשתייך למסגרת כלשהי.

 • ·         לאום– קבוצת אנשים שלהם מכנים משותפי ם כגון היסטוריה, תרבות, שפה, טריטוריה, ולעיתים גם דת.
 • ·         לאומיות­- לאומיות היא תופעה חברתית-תרבותית שבה בני הלאום חשו נאמנות ללאום שלהם ושאפו להביאו למצב של עצמאות מדינית וריבונות.

ההתלכדות הלאומית התגבשה בדרך כלל סביב טריטוריה מוסכמת שהיא המולדת.

סביב המולדת התגבשו מסורות, סיפורים ואגדות עם שהועברו מדור לדור, זכרונות, סמלים, ביטויי שפה משותפת, כל אלו הועברו מדור לדור ויצרו סביבם את תחושת האחדות והייחוד של בני הלאום וחידדו את השוני בהשווה לבני קבוצות לאום אחרות שלהם היו דפוסי איחוד אחרים ושונים סביב מולדת אחרת.

2 דפוסים של לאומיות

 1. לאומיות אתנית היסטורית- קבוצת אנשים המתלכדת סביב מקור משותף, כמו מוצא, הסטוריה ייחודית, שפה, זיכרון משותף, שטח מוגדר ועוד.
  הקבוצה מעניקה משמעויות ערכיות לנתונים אלו ומזדהה איתם. היסודות הללו אינם פרי בחירה של האדם, אדם נולד לתוך קבוצה זו. הלאום שואף להגדרה עצמית ולהקמת מדינה משלו על טריטוריה משלו, לדוגמא הלאומיות היהודית, הפולנית ואפילו היפנית.
 2. לאומיות ליברלית אזרחתי (פוליטית)- קבוצת אנשים המתלכדת סביב עקרונות מוסכמים כמו חירות הפרט, זכויות אדם, ריבונות, הגדרה עצמית, שוויון ושוויון בפני החוק. שלטון יצוגי של העם ויכולת להתפרנס בכבוד. יסודות אלו הם פרי בחירה כלומר אדם יכול לבחור האם להשתייך לקבוצה המעניקה משמעויות ערכיות לעקרונות שצויינו. לדוגמא של לאומיות ליברלית אזרחית- ארה"ב, אוסטרליה וצרפת.

מאפיינים של תופעת הלאומיות

 1. טריטוריה- ההתלכדות הלאומית מתגבשת סביב טריטוריה הנקראת מולדת. זהו השטח בו נוצרה הזהות הלאומית של העם ובו נולד הלאום אליו שייך האדם.
 2. השטח, המולדת, הוא המקום שבו לבני הלאום יש זיקה היסטורית. המולדת היא נכס חומרי ורוחני והאנשים החיים בה מרגישים רגש של אהבה וגאווה, במולדת קשורים זיכרונות היסטוריים, קברי אבות, שדות קרב, ועוד… טיפוח אהבת המולדת נעשה בין השאר בטיולים בטבע ושימור אתרים הסטורים וארכיאולוגיים. בשעת סכנה ומלחמה, בני הלאום יוצאים להגנת המולדת, ומוכנים לסכן את חייהם למענה.
 3. 4 הסמלים:
 • דגל הלאום- דגל הלאום משמש מקור לגאווה ולרגש הלאומי. משתמשים בו לחגים לאומיים, ימי זיכרון, טקסים, אירועי ספורט, ועוד.
 • המנון- שיר או לחן שמתייחס להסטוריה, למסורת, לשאיפות ולמאבקים לאומיים. ההמנון מבטא נאמנות לדינה ומאחד את העם.
 • טקסים לאומיים- מטרתם לפתח זיכרון הבטורי משותף ולאחד את העם
 • פולקלור- מנגינות עממיות, ריקודי עם, תלבושות עממיות, מאכלים לאומיים, מנהגים, ומיתוסים.
הגב