11 ספט 2012
ספטמבר 11, 2012

הכרזת העצמאות

0 Comment

החלק ההכרזתי- המשך

קביעות לגבי האופי הדמוקרטי של המדינה;

לא נאמר במפורש בהכרזה שהמדינה תהיה מדינה דמוקרטית, אלה צוינו ערכים דמוקרטיים:

1)      "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין".

2)      "תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות".

3)      "תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות".

4)      "המדינה תעניק לאזרחים הערבים אזרחות מלאה ושווה ונציגות מתאימה בכל מוסדותיה".

5)      מההכרזה נובע קיומה של הפרדת רשויות (פסקה שמינית)-מועצת העם כרשות מחוקקת ומנהלת העם כרשות מבצעת.

6)      מההכרזה עולה קיומן של בחירות:"עד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים".

12.10.2010

היחס לערביי ישראל בהכרזת העצמאות:

בפסקה 12 מצוין:

1)      הערבים יכולים להיות בעלי אזרחות מלאה ושווה במדינה.

2)      הערבים יכולים להיות בעלי ייצוג יחסי מתאים בכל מוסדות המדינה.

3)      כל הערכים הדמוקרטים שצוינו בפסקה 8 תופסים גם לגבי האוכלוסייה הערבית בישראל.

סיכום

אנו מחלקים את מגילת העצמאות לשלושה חלקים:

 • היסטורי            (פסקאות 1-6)
 • מעשי    (פסקאות 7-8)
 • הכרזתי (פסקאות 9-14)
 • זכות היסטורית.
 • זכות משפטית.
 • זכות טבעית.
 • קביעת שם למדינה.
 • קביעה שתכתב חוקה.
 • קביעת מנגנונים-רשות מחוקקת, רשות מבצעת.
 • פסקה 9-ערכים דמוקרטיים
 • האופי היהודי
 • קביעות לגבי ערביי ישראל

החלק ההסטורי מחולק ל-3 סוגי זכויות:

החלק המעשי (הכרזתי)

החלק ההצהרתי

בהכרזת העצמאות נקבע שישראל היא מדינתם של:

 1. היהודים החיים בישראל.
 2. היהודים החיים בתפוצות מחוץ לישראל- שאינם אזרחי המדינה.
 3. הערבים ובני המיעוטים החיים בישראל-ערבים, דרוזים, צ'רקסים, וכו' (אזרחי המדינה).
הגב