מאז היווסדה מחוקקת הכנסת חוקים בניהם חוקים המבטאים היבטים שונים של מדינת ישראל כמדינה יהודית

החוקים המבטאים את מדינת ישראל כמדינה יהודית הם:

 1. חוק השבות – מעניק לכל יהודי את הזכות לעלות ארצה.הזכות ניתנת גם לבני משפחתו (בן זוג, ילדים, נכדים, ובני זוגם.
 2. חוק שעות עבודה ומנוחה – החוק קובע את יום המנוחה השבועית לכל העובדים במדינה. לגבי יהודים יום המנוחה הוא שבת.
 3. חוק האזרחות – עוסק בקריטריונים לקבלת אזרחות ישראלית. לגבי יהודים שעלו לארץ במסגרת חוק השבות קבלת אזרחות ישראלית היא אוטומטית.
 4. חוק מעמד ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ ישראל – החוק מגדיר את היחסים בין ממשלת ישראל להנהלה הציונית העולמית, מגדיר את תפקידי ההנהלה הציונית (גיוס כספים, התיישבות ועלייה)ואת תפקידי הסוכנות היהודית.
 5. חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה – החוק קובע את יום כ"ז בניסן כיום התייחדות עם זכר הנספים בשואה ועם זכר מעשי הגבורה והמרד בימים ההם.
 6. חוק יסוד מקרקעי ישראל – החוק קובע שאין למכור את קרקעות המדינה בשום דרך אלא להחכירן. חלק מהקרקעות הן קרקעות של קק"ל שאותן ניתן להחכיר רק ליהודים
 7. חוק איסור גידול חזיר – החוק אוסר על גידול חזירים בארץ, למעט באזורים בהם קיימת אוכלוסייה נוצרית.
 8. חוק רשות השידור – החוק קובע שאחת ממטרות רשות השידור האי לחזק את הקשר בין אזרחי המדינה למורשתם היהודית.
 9. חוק יסודות המשפט – כאשר קיימת בעיה משפטית שאין לה מענה בחוקים הקיימים, יש להחליט לגביה לפי עקרונות החירות, הצדק והיושר של מסורת ישראל.
 10. חוק חג המצות – אסור למכור חמץ במשך כל ימות חג הפסח.
 11. חוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם – חוק המאפשר להעמיד לדין נאצים ועוזריהם על פשעיהם כנגד היהודים בתקופת השואה.
 12. חוק בתי הדין הרבניים – לבתי הדין הרבניים יש את הסמכות הבלעדית לדון בענייני נישואין\גירושין בין יהודים. בתי הדין הרבניים עוסקים ע"פ ההלכה היהודית.
הגב