היותה של מדינת ישראל מדינת לאום יהודית גורם בהרבה מקרים לכך שאוכלוסית היהודים שהם אזרחי המדינה (דרוזים בדואים צ'רקסים ועוד) חשה כי ישראל אינה מדינתם

מספר גורמים במדיניותה של מדינת ישראל תורמים לתחושה הזו:

  1. חוק השבות – המעניק לכל יהודי זכות להגירה וקבלת אזרחות ישראלית
  2. כספי מדינה רבים מוקצים לטיפוח מוסדות וארגונים יהודיים בלבד על חשבון אוכלוסיית היהודים.
  3. גורמים רבים ביהדות התפוצות תורמים כספים למדינת ישראל עבור מטרות יהודיות בלבד.
  4. קק"ל מכשירה את קרקעות המדינה עבור ישובים יהודיים בלבד (קק"ל מחזיקה בכ20% מקרקעות מדינה).

כאשר האזרחים בני המיעוטים רואים את ההתנהלות הזו של המדינה, זה מגביר אצלם את תחושת אי השוויון ואת ההרגשה שמדינת ישראל אינה מדינתם.

הגב