12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

תרגיל 16 בדף עבודה.

0 Comment

א.      השעווה עברה חימום ולאחר מכן עברה תהליך התכה.

–          ברמת מקרו – השעווה הפכה ממוצק לנוזל. הטמפ' עלתה במד טמפרטורה.

–          ברמת מיקרו – מולקולות שעווה נעו בצורה מהירה יותר. ככל שזמן החימום ארוך יותר כך מועברת יותר אנרגיה לשעווה. האנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות עלתה. במוצק יש למולקולות תנודות בלבד. בנוזל יש למולקולות תנועות סיבוב, תנודה, ואף מעט מעתק. חלק מהקשרים הבין מולקולריים – קשרי ואן דר ואלס – ניתקו. כתוצאה מכך התקבל מצב פחות מסודר של המולקולות ומצב הצבירה השתנה ממוצק לנוזל.

–          ברמת התהליך – התרחש תהליך אנדותרמי שבו היה מעבר של אנרגיה מהסביבה אל המערכת. בסביבה הייתה ירידה בטמפ' והאנרגיה הקינטית של החלקיקים ירדה והייתה ירידה באנרגיה הקינטית הממוצעת של מולקולות המים.

ב.      מעבר מהסביבה למערכת
גרף 2 מתאר עליית טמפ' רתיחה של שעווה ולאחר מכן קו אופקי (המתאר את המצב שאין שינוי בטמפ' בזמן תהליך היתוך של שעווה).

ג.       המערכת כוללת את השעווה במצב מוצק לפני תגובה ואת השעווה במצב נוזל אחרי התגובה (התוצר).
הסביבה לא מוגדרת והיא מורכבת מהכוס באמבט המים, אמבט המים והאוויר בחדר.

הגב