12 נוב 2012
נובמבר 12, 2012

שיווי משקל

0 Comment

ישנן תגובות שאינן מתרחשות עד תום. בניסוי שבצענו התרחשה תגובת שיקוע, אך התגלה שלאחר התגובה נותרו יוני סידן ויוני הידרוקסיד. ניתן לומר שהתגובה לא התרחשה עד תום ונותרה במעיין שיווי משקל.
מאפייני מצב שיווי משקל
1. שיווי משקל מתקבל רק במערכת סגורה
2. ריכוז כל אחד ממרכיבי המערכת קבוע
3. תגובת שיווי משקל אינה מתקיימת עד תום
4. בשיווי מששקל נמצאים במערכת גם מגיבים וגם תוצרים
5. שיווי משקל כימי הוא דינמי
6. בשיווי משקל קצב התגובה שווה בשני הכיוונים.
7. קיימת הפיכות – המערכת רגישה מאוד לשינויים בשני הכיוונים.
8. ניתן להגיע למצב ש"מ הן מהמגיבים, הן מהתוצרים והן מתערובתם.

הגב