• אתר המפמר למורים לכימייה
  • יחידת מעבדה
  • ניסויי חקר
  • ניסוי זיהוי חומרים
  • X נעלם
  • הידראט

שאלה שיווי משקל

לתוך כלי שנפחו 1 ליטר הנמצא בטמפרטורה T הוכנסו 1 מול חמצן ו1 מול חנקן. לאחר העברת ניצוץ בכלי התרחשה תגובה. תוצר התגובה המתקבל הוא גז חום שנוסחתו NO2(g).

נספח גרף המתאר את השינוי בריכוז התוצר במהלך התחרשות התגובה ואחריה.

מדוע יש צורך בניצוץ?

הניצוץ נדרש על מנת לספק לחלקיקים אנרגיה מספקת (הגדולה מאנרגית השפעול) על מנת שהתגובה תצא לפועל. תוספת האנרגיה מאפשרת ליותר חלקיקים לעבור את הסף האנרגטי ויהיו יותר התנגשויות פוריות שייצרו תצמידים משופעלים.

מהו התהליך המתרחש בכלי בפרק זמן הראשון מבחינה מיקרוסקופית ומקרוסקופית?

מתרחשת תגובה בין חנקן וחמצן להיווצרות תוצר NO2 גזי. הצבע החום בכלי מתחזק. התגובה נוטה לכיוון התוצרים. ריכוזי החנקן והחמצן יורדים וריכוז הNO2 גדל.

בין 25-35 שורר במערכת מצב של שיווי משקל. ריכוזי החומרים קבועים (ואינם משתנים) אבל כל הזמן יש התנגשויות בין החלקיקים ללא הרף וכל הזמן נוצרים ומתפרקים תצמידים משופעלים.

נסחו ואזנו את התגובה המתרחשת בכלי במרווח הזמן הנ"ל –

2O2(g)+N2(g) => 2NO2(g)

חשבו את ריכוז המרכיבים לאחר 25 דקות.

ע"פ בגרף, ריכוז התוצר 0.2 מולר. ז"א שהיו ממנו 0.2 מול.

מכאן, הגיבו 0.2 מול חמצן ו0.1 מול חנקן

לכן נותרו בכלי 0.9 מול חנקן ו0.8 מול חמצן.

הזרז מאיץ את קצב התגובה

תצמיד משופעל – רגע לפני התגובה הסופית, כשלא ברור אם ההתנגשות פוריה או לא והמצב לא יציב.

הגב