עבריינות היא מלשון "לעבור גבול" או "לעבור חוק" או "הפרת חוק".

למרות שיש סוגי עבריינות שונים שנובעים מהמניע לביצוע העבריינות או גורמים שונים המבצעים את העבריינות, כל הסוגים הם עבירה פלילית ויש לעמוד לדין עליה.

חשוב להדגיש שללא קשר למבצע את העבירה או למניע לביצוע את העבירה כולן חמורות באותה מידה, כולן הפרת החוק.

ניתן להבחין בין שני סוגי עבריינות מבחינת הפעולה שעושה מבצע העבירה:

א.       עבריינות אקטיבית – אדם שפועל בניגוד לחוק כמו נסיעה במהירות גבוהה, פגיעה בסדר הציבורי, הפגנה לא חוקית וכדומה.

ב.       אי ציות לחוק – כלומר, האדם לא מבצע פעולה שהחוק מחייב אותו. לדוגמא – אנשים שלא מגיעים ללשכת גיוס בהתאם לחוק שירות ביטחון.

להלן החלוקה לארבע סוגי עבריינות מבחינת מי המבצע, מה המניע, לטובת מי, הסכנה לחברה וכיצד מונעים את העבריינות.

א.       עבריינות פלילית רגילה – עבריינות זו נעשית על ידי איש פרטי או דמות ציבורית והיא לתועלת עצמית ורווח או מניעים אישיים. העבירה נעשית לטובת האדם עצמו ממניעיו האישיים. החברה מזהה בקלות עבריינות כזאת ומגנה אותה. עבריינות פלילית רגילה גורמת לתחושת חוסר בטחון בחיי היומיום, חשש של אנשים לחייהם ולרכושם. החברה מטפלת בעבריינות זו על ידי חינוך, הגברת אמצעי האכיפה, ושיקום עבריינים.

ב.       עבריינות שלטונית – תת קטגוריה של עבריינות אידיאולוגית. עבריינות זאת מתבצעת על ידי אנשי ציבור, אנשים במשרות שלטוניות, שעושים את העבירה מתוקף תפקידם. המניע לעבריינות זאת הוא לדאוג לציבור מסוים או לאנשים ממפלגתם או לנושאים שנראים להם חשובים, למרות שזה בניגוד לחוק. החברה רואה בעבריינות זו כשחיתות וניצול המעמד השלטוני לדאוג לאנשים המקורבים לשלטון. עבריינות זו יוצרת אווירה של זלזול בחוק מצד האזרחים ומחזקת את התחושה שהשלטון עושה כראות עיניו ובניגוד לחוק.
האפשרות להילחם בעבריינות זו היא ע"י אופוזיציה פעילה שחושפת את מחדלי השלטון, עיתונות חוקרת ולוחמת, מבקר מדינה שחושף את פעילות הרשות המבצעת ודעת הקהל.

ג.        עבריינות אידיאולוגית – עבריינות זו מבוצעת ע"י והמניע שלה הוא שינוי דעת הממשלה, גיוס תמיכה ציבורית והצפת נושא. עבריינות זו מבוצעת, לדעת העושים אותה, לטובת המדינה או החברה. יש בחברה הישראלית גורמים המזדהים עם עבריינות זו אם היא תואמת את דעותיהם. לעומת זאת, יש כלפיה יחס שלילי מאוד מצד המתנגדים לדעה או האידיאולוגיה המובעות בעבירה זו. עבריינות זו מסוכנת, כי למרות שהיא הפרת החוק היא זוכה לעיתים קרובות לאהדה בקרב חלק מהחברה. פה קיימת סכנה אמיתית לשלטון החוק.

ד.       אי ציות לחוק מטעמי מצפון – עבריינות זו נובעת ממצפונו האישי של אדם שאינו יכול לבצע חוקים מסוימים. זו עבריינות הנוגעת בערכיו המוסריים של אדם, כגון שירות צבאי וניסויים בבעלי חיים. לעבריינות זו יש מעט מאוד מזדהים ויש למנוע אותה על ידי הסכמה ראשונית לפני החקיקה.

הגב