עקרון הגבלת השלטון

בחירות דמוקרטיות

בחירות במדינה דמוקרטית המתקיימות כל פרק זמן קצוב, מגבילות את השלטון בכך שהוא, השלטון, מודע לכך שעלולים להחליפו כל מספר שנים. שלטון שחושש מגזר דינו של הבוחר לא יפגע בזכויות אזרחי המדינה.

עקרונות וזכויות דמוקרטיים הקשורים לבחירות דמוקרטיות

 1. עקרון שלטון העם – בדמוקרטיה המודרנית אין שלטון ישיר של העם אלא דמוקרטיה עקיפה \ דמוקרטית נציגים. הנציגים נבחרים בבחירות דמוקרטיות.
 2. עקרון הכרעת הרוב – כמו במערכות אחרות בדמוקרטיה גם בבחירות המפלגה שמקבלת יותר קולות זוכה ליותר מושבים בפרלמנט.
 3. עקרון הגבלת השלטון.
 4. פלורליזם – בבחירות דמוקרטיות מתמודדות מספר מפלגות המייצגות דעות שונות וקבוצות שונות בקרב האזרחים. בחירות הן ביטוי לפלורליזם פוליטי.
 5. הסכמיות – קבלת תוצאות הבחירות,  אפילו שהן לא לפי דעת חלק מהאזרחים, מהווה ביטוי לעיקרון ההסכמיות. האזרחים שכתוצאה מהבחירות אין להם נציגות בכנסת\פרלמנט מצייתים לחוקי המשחק ומכבדים את החלטת הרוב ואת הלגיטימיות של השלטון הנבחר.
 6. חופש הביטוי – בבחירות דמוקרטיות בא לידי ביטוי חופש הביטוי. מפלגות וקבוצות המתמודדות על השלטון יכולות לבטא את עצמן.
 7. הזכות לשוויון – בבחירות דמוקרטיות לכל האזרחים, ללא הבדלי דת גזע ומין, יש זכות בחירה מגיל מסוים. הקול של כל אזרח שווה לקולו של כל אזרח אחר.
 8. זכויות האזרח\זכויות פולטיות – בקיום בחירות דמוקרטיות באה לידי מימוש זכותו של האזרח לבחור ולהיבחר ולנסות להשפיע על המערכת הפוליטית.

תנאים הכרחיים לקיום בחירות דמוקרטיות

על פי חוק יסוד הכנסת

על הבחירות להיות:

 1. שוות – לכל אזרח יש זכות לבחור ולהיבחר.
 2. כלליות – כל האזרחים בוחרים באותו מועד לכנסת.
 3. חשאיות – הזכות הזו מאפשרת לכל אדם בחירה חופשית במי לתמוך.
 4. יחסיות – כל מפלגה תקבל מושבים בכנסת לפי כוחה היחסי באוכלוסיה
 5. התמודדות חופשית – בין שתי מפלגות לפחות. בבחירות דמוקרטיות חייבת להיות התמודדות בין שתי מפלגות לפחות המתחרות על קולו של הבוחר. לכל המפלגות המתמודדות צריכה להיות היכולת לבטא את עצמן ולנסות להשפיע על האזרח.
הגב