א.   משך הבחינה :  שעה ושלוש רבעי שעה (105 דקות).  תוספת הארכת זמן לזכאים 25 דקות.

ב.   מבנה שאלון ומפתח הערכה:  בשאלון 2 חלקים.

         i.         חלק א' – קרינה וחומר (1,2)        : יש לענות על שאלה אחת מתוך שתיים.

       ii.         חלק ב' – אלקטרומגנטיות(3,4,5) : יש לענות על שתי שאלות מתוך שלוש.

     iii.         לכל שאלה 331/3 נקודות.

ג.    חומר עזר מותר:     (1) מחשבון

                            (2) נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה (מבחינת הבגרות).

ד.    רמת קושידומה מאוד לרמת הקושי של בחינות בגרות.

קרינה וחומר : אופטיקה גיאומטרית

שאלות ברמת 5 יח"ל , השאלות יכללו את נושא עדשות בצרוף נושאים קודמים (תכונות בסיסיות, ראיה, החזרה, שבירה).

 • קרינה וחומר כרך א' (אופטיקה גיאומטרית) – בעיקר פרקים ד, ו ה  .
 • בפתרון בעיות – התמקדו בשאלות העמקה ושאלות אינטגרטיביות – רמה גבוהה.
 • באתר א.ל.ף – קרינה וחומר 5 יח"ל/תופעות יסודיות של האור

אלקטרומגנטיות

1)        מעגלי זרם ומכשירי מדידה.

 • פרק 3 . עמ' 70 – 96
 • דגש על מעגלים מורכבים (כא"מ ומתח הדקים, חיבור בטור/במקביל, הספק, נצילות)
 • דף עבודה – ניסוי אוהם 1826
 • דוח מעבדה – כא"מ מתח הדקים והתנגדות פנימית להסבר, דוגמאות ותרגילים .
 • באתר א.ל.ף.   אלקטרומגנטיות 5 יח"ל : מעגלי זרם ישר.

2)        שדה (פרק 4 ) , עבודה, אנרגיה פוטנציאלית ופוטנציאל חשמלי (פרק 5).

 • כוח ושדה שקול
 • עבודת שדה חשמלי (עבודה נגד שדה חשמלי)
 • באתר א.ל.ף.  – אלקטרומגנטיות 5 יח"ל : פוטנציאל קיבול וקבלים
  (תרגילים ללא קיבול).
הגב