23 ינו 2013
ינואר 23, 2013

נח

0 Comment

דרכים לראות את נח, ע"פ רש"י:

  1. שבחו של נח – לנח היה קשה להיות צדיק בדורותיו כאשר כל החברה היתה מושחתת.
  2. גנותו של נח – צדיקותו מוגבלת לדורותיו בלבד. אם הייתה צדיקותו מושוות לצדיקותו של אברהם, הרי שנח לא היה נחשב צדיק כלל (פרשת סדום ועמורה – אברהם נאבק בכל מחיר להציל את סדום ואילו נח לא שואל אף שאלה).

באמצעות השורש שחת מובע עקרון מידה כנגד מידה בסיפור. חטאי בני האדם הביאו את העונש.

במקרא יש שתי בריתות בין האל לאדם. אחת עם נח ואחת עם אברהם. נח מייצג בברית את כל האנושות ואת כל החי בעולם החדש.  נח הוא האדם הראשון בבריאה השנייה, אך הפעם, שלא כמו עם אדם, האל כורת ברית שיש בה יחסים דו צדדיים כדי להבטיח שמה שקרה קודם לא ישנה.

במקרה מופיעה המילה תיבה פעמיים בלבד, בסיפור משה וסיפור נח, בשני המקרים במובן של הצלה.

ברכת האלוהים לנח

יחד עם ההיתר לאכול בשר חל איסור לשתות את הדם..

האל מבטיח שלא יביא מבול נוסף על הארץ כעונש כאשר הקשת מסמלת את הברית בין האל לבין האדם. המילה המנחה ברית מלמדת שההבטחה האלוהית שלא להשמיד את העולם חתומה בברית. ע"פ המחקר, הקשת היא יסוד אתיולוגי. הקשת היא תופעת טבע הקשורה תמיד בגשם, ולכן היא נכנסה לסיפור המבול.

מדוע דווקא הקשת?

אצל עמים רבים בעולם נתפסה הקשת כנשקו של האל, וכשהיא מופיעה בשמיים נראה שהאל הניח אותה בשביתת נשק. הפסוק הראשון מציג את בניו של נח וכולל גם פרט שנראה לא רלוונטי לכאורה: חם הוא אבי כנען. זהו רמז מטרים לסופו של הסיפור בו נח מקלל את כנען, בנו של חם.

נח משתכר ונרדם עירום באוהל. בנו חם רואה את אביו ורץ לספר לשני אחיו. הם נכנסים לאוהל כשפניהם מופנות מאביהם ומכסים אותו. נח מתעורר ומבין מה בנו עשה לו. וידע – רמז לידיעה מינית, גילוי עריות או שלא נזהר בכבוד אביו. זהו סיפור אטיולוגי המסביר מדוע הכנענים משועבדים לישראלים צאצאי שם וגם לפלישתים (צאצאי יפת)

הגב