17 אפר 2013
אפריל 17, 2013

נושאים למבחן מתכונת

0 Comment
  • אנרגיה – מערכת פתוחה, סגורה
  • חישוב dH –
    Q=CMdL
    dH=-Q/n
  • אנרגית שפעול
  • זרז
  • אנטרופיה – יקום סביבה ומערכת
  • פולימרים:

–          פלמור דחיסה

–          תנאים

–          הצלבה בזמן פלמור ולאחריו

–          הידרוליזה

–          סיבים

–          חוטים כירורגים

–          מרככים

–          דבקים

–          *עדשות מגע (פחות חשוב)

הגב