12 נוב 2012
נובמבר 12, 2012

מנגנונים להגבלת השלטון.

0 Comment

קיימים שני סוגי מנגנונים להגבלת השלטון – מנגנונים פורמליים (שנקראים גם מוסדיים) שהם מנגנונים שקיימים מתוקף המבנה השלטוני של המדינה ומתוקף חוקים ומנגנונים א-פורמליים שקיימים מתוך בחירה חופשית ויכולים לבוא לידי ביטוי בגלל זכויות האדם הטבעיות כמו חופש הביטוי, חופש העיתונות, חופש ההפגנה וחופש ההתאגדות.
המוסדות הפורמליים:
• הכנסת
• מבקר המדינה
• נציב תלונות הציבור
• בית המשפט, בעיקר העליון או כשבתו (בעיקר כבית משפט לערעורים או כבג"ץ).

הגב