31 אוק 2012
אוקטובר 31, 2012

מבחן בספרות

0 Comment

יכלול שאלות מ:

  • פרק הסיפור הקצר – המחבוא, העיוורת, האדונית והרוכל, יד ושם
  • פרק הרומן – קאטרינה, בעל זבוב

משפט פתיחה

הצגת נושא התשובה במילים של השאלה, שם היצירה ושם היוצר.

תקציר העלילה

המלצה – 6-8 שורות

גוף התשובה

מבססים את הנושא הנשאל בעזרת תוכן, בעזרת אמצעים ספרותיים. הכי חשוב להשתמש במילים של השאלה ולקשור את הרעיונות המוצגים לנושא המרכזי.

משפט סיכום

הגב