1. תומכי הגישה הסוציאל דמוקרטית פועלים למען שוויון בתחום החברתי כלכלי.
  2. תומכי הגישה הסוציאל דמוקרטית פועלים למען מתן יותר זכויות חברתיות, כגון:
  • קיום הולם,
  • חינוך,
  • תעסוקה,
  • צידוק הדין,
  • בריאות,
  • דיור,
  • וכו'
  1. מיסוי גבוה מהכנסות גבוהות על מנת לממן זכויות חברתיות.
  2. מעורבות של הממשלה בחברה ובכלכלה – המדינה יוצרת מקומות עבודה ואחראית על השירותים שהמדינה מחויבת לאזרחיה. הגישה מתנגדת להפרטה.
הגב