12 נוב 2012
נובמבר 12, 2012

כתנות פסים – משה אבן עזרה

0 Comment

פרטים כלליים
• סוג השיר – זהו שיר הטבע ו\או שיר יין.
• תוכן השיר – בשיר מתאר הדובר את תהליך ההשתנות שחל בטבע בראשית האביב. בשיר תיאור פריחת הגן. הפריחה בגן נראית כאילו הוא לבש בגדים בעלי גוונים מגוונים והדשאים נראים כאילו התקשטו בבגדי רקמה מפוארים כנסיכים ואנשים אצולה. כל עץ התעטף במעיל עשוי משבצות ומראה בגאווה את מראהו לכל הצופים. הלבוש מציג את המראה המתואר כהתרחשות חגיגית של תהלוכה מלכותית טקסית. כל ניצן פרח מחדש עם התחדשות עונת האביב ויצא צוחק מהנאה לקבל את בוא האביב. המוביל את מקבלי פניו של האביב הוא השושן. הוא הפרח היפה ביותר, לכן מבחינת יופיו הוא מושווה למלך שנמצא מעל כל האחרים. הוא מתואר כמלך המשתחרר מכלאו ומחליף את בגדי הכלא בבגדים צבעוניים וססגוניים. העצים הדשא והפרחים מוצגים כבני אצולה לבושים בבגדים מפוארים המקיפים את מלכם ומרוממים אותו. הבית האחרון בשיר מסתיים באזהרה שמי שלא יישב עם השושן ויישתה את יינו בחגיגת בוא האביב ייחשב חוטא וייענש. לכן, הקריאה היא לשתות יין לכבוד פריחת הגן ושחרור השושן מכלאו.
• מבנה השיר – השיר מציין את המחזוריות שבטבע. הגן מתואר מהכלל אל הפרט – תחילה נזכר הגן באופן כללי, לאחר מכן תיאור הדשא, העצים, הפרחים ולבסוף התמקדות בפרח המסוים – השושן.
אמצעים אמנותיים:
1. זהו שיר טבע בשל תיאורי הטבע הרבים בשיר. ניתן לקרוא שיר זה גם כשיר יין בשל הקריאה לשתות יין בסוף השיר. בהנחה ששיר זה הוא שיר יין נאמר שתיאורי הטבע הם רק תירוץ לשתות יין.
2. חרוז מבריח – חרוז אחיד המופיע בסיום בתי השיר לכל אורכו. בשיא זה החרוז המבריח הוא הצליל אוֹ המשותף לכל סוגי הבתים.
3. האנשה – אמצעי ספרותי נפוץ המייחס תכונות אנושיות או שימוש בפעלים האופייניים לבני אדם. הדובר מייחס לגן, לעצים שבו, לדשא, לפרחיו וניצניו תכונות אנושיות. לדוגמא – הגן לבש, העץ עטה, הניצן צוחק, השושן יוצא ממאסר,
4. צימוד – מילים הזהות בצליל אך שונות במשמעותיו – כגון עליו (כעלים וכמילת יחס).
5. תפארת החתימה – שיר זה מסתיים באופן מרשים ומיוחד ויוצר תחושה של שיא ביחס לעניין שהוצג בשיר. אווירת השמחה השרויה לאורך השיר מגיעה לשיאה בהתפרצות העליזה והמשוחררת בבית האחרון
6. שילוב המקורות:
א. שילוב המקורות – כונונת פסים מתייחסלכותונת הפסים שתפר יעקוב ליוסף, בן זקוניו, שבגינה קנאו בו אחיו. גם בשיר הגן עטור כותונת הפסים הוא מיוחד ויפה
ב. מעיל התשבץ – גם מעיל התשבץ מהווה רמיזה מקראית – "ועשית בגדי קדש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת … ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ". שמות כ"ח, ב-ד.
ג. לפניהם שושן עבר וישנה בגדי כלאו – משפט זה מרמז על שחרור יוסף מבית הכלא ועלייתו לגדולה. כך מתואר גם השושן – האביב משחרר את הגן מכלאו של החורף.
ד. בבית השישי של השיר מתוארת מצווה גדולה לחגוג בשתיית יין את יציאת הגן מעבדות אל שמחת הפריחה והחירות – ניסוח הבית מזכיר את קרבן הפסח – "האיש ההוא יישא חטאו" (במדבר ט' יג'). המכנה המשותף בשני הקטעים הוא שחרור – שחרור הגן ושחרור היהודים מעבדות מצריים ופסח.

הגב