הנוסחה לחישוב כמות החום שנקלטה או נפלטה במהלך הניסוי היא Q=CMΔT.

  • C – קיבול חום סגולי. נמדד בג'אול לגרם מעלות צלזיוס. כמות האנרגיה המשנה טמפרטורה של גרם אחד למעלה אחת. החום הסגולי של מים הוא 1 קלוריה למעלה או 4.2 ג'אול לגרם, מעלה.
  • M – מסת הסביבה בגרמים
  • ΔT – שינוי הטמפ' בסביבה.
הגב