04 מרץ 2013
מרץ 4, 2013

חוק האזרחות

0 Comment

מבוא

בכל מדינה בעולם יש חוק אזרחות המסדיר את אופן קבלת האזרחות של המדינה וגם לאותם אלה שרוצים להגר למדינה ולקבל את אזרחותה. האזרחות היא מעמד שמקנה למחזיק בה זכויות פוליטיות וקבלת מסמכי נסיעה של המדינה. מדינה מעניקה הגנה לאזרחיה גם כשהם נמצאים בחו"ל במצב מצוקה.

מדינות מעניקות אזרחות ע"פ שני כללים יסודיים או שילוב שלהם:

  1. דין הדם – כאשר אזרחות ניתנת לקרובי משפחה של אזרחי המדינה או לבני אותו לאום או קבוצה אתנית אנו קוראים לזה דין הדם. דין זה נובע מזהות הוריך ולא ממקום הולדתך. אזרחות מכוח שבות היא לפי דין הדם. בני העם היהודי שחוזרים למדינת ישראל שייכים לכלל זה.
  2. דין הקרקע – האזרחות ניתנת לפי מקום הלידה שלך. מדינות חדשות שהוקמו על בסיס פוליטי-מדיני נותנות אזרחות על פי כלל זה.
הגב