06 מרץ 2013
מרץ 6, 2013

חוק האזרחות

0 Comment

מבוא

בכל מדינה בעולם יש חוק אזרחות המסדיר את אופן קבלת האזרחות של המדינה וגם לאותם אלה שרוצים להגר למדינה ולקבל את אזרחותה. האזרחות היא מעמד שמקנה למחזיק בה זכויות פוליטיות וקבלת מסמכי נסיעה של המדינה. מדינה מעניקה הגנה לאזרחיה גם כשהם נמצאים בחו"ל במצב מצוקה.

מדינות מעניקות אזרחות ע"פ שני כללים יסודיים או שילוב שלהם:

  1. דין הדם – כאשר אזרחות ניתנת לקרובי משפחה של אזרחי המדינה או לבני אותו לאום או קבוצה אתנית אנו קוראים לזה דין הדם. דין זה נובע מזהות הוריך ולא ממקום הולדתך. אזרחות מכוח שבות היא לפי דין הדם. בני העם היהודי שחוזרים למדינת ישראל שייכים לכלל זה.
  2. דין הקרקע – האזרחות ניתנת לפי מקום הלידה שלך. מדינות חדשות שהוקמו על בסיס פוליטי-מדיני נותנות אזרחות על פי כלל זה.
  3. מכוח שבות – קבלת אזרחות ישראלית לפי חוק השבות. אזרחות זו ניתנת לפי כלל דין הדם. אזרחות מכוח שבות מבטאת לאומיות אתנית תרבותית.
  4. אזרחות מכוח ישיבה בארץ – אזרחות זו ניתנה לכל מי שהיה במדינת ישראל, יהודים וערבים, עם הכרזת העצמאות. אזרחות זו היא מתוקף דין הקרקע ומבטאת לאומיות פוליטית מדינית.
  5. אזרחות מתוקף לידה – אנשים שנולדו בארץ או שנולדו לאזרחים ישראלים בחו"ל יקבלו אזרחות ישראלית. יש כאן שילוב של דין הקרקע ודין הדם. זה גם מבטא לאומיות אתנית תרבותית עם לאומיות פוליטית מדינתית.
  6. אזרחות מכוח התאזרחות – אנשים שמתגוררים בארץ לפחו שלוש שנים, יודעים קצת עברית, ורוצים להישאר במדינת ישראל יכולים לבקש משר הפנים בקשה לאזרחות. אזרחות זו היא מתוקף דין הקרקע ומבטאת לאומיות פוליטית מדינית.
  7. אזרחות מכוח הענקה – שר הפנים יכול לתת אזרחות ישראלית למי שתרם למדינת ישראל או לעם היהודי תרומה מיוחדת. בקבוצה זו נמצאים חסידי אומות העולם ומרגלים למען ישראל. אזרחות זו היא מתוקף דין הקרקע ומבטאת לאומיות פוליטית מדינית.

הדרכים לקבלת אזרחות ישראלית

הגב