10 מרץ 2013
מרץ 10, 2013

השראה אלקטרו מגנטית

0 Comment

הדגמה ראשונה – מגנט נע בתוך סליל שמחובר לגלוונומטר. נוצר זרם במעגל.

השדה החשמלי נע ביחס למטענים שבסליל, עצמת הזרם פרופורציונית למהירות התנועה, לעצמת המגנט ולמספר הכריכות בסליל.

שאלות:

  • עצמת השדה – B=0.05T
  • מהירות המוט – 10m/s
  • אורך המוט – 25 ס"מ
  • התנגדות המעגל – r+R=15 Ω

א.      חשבו את הכא"מ המושהה

ב.      חשבו את עצמת הזרם

מוט באורך l=1m נע במהירות קבועה בניצב לשדה מגנטי אחיד בעוצמה p=0.25T. המוט סוגר מעגל בעל התנגדות R­t=2Ω. פועל עליו כח חיצוני 0.5 ניוטון בגלל תנועתו.

מוט נע במהירות קבועה שמאלה, שדה מגנטי אחיד יוצא מהדף. עצמת השדה 0.02T התנגדות 1.5 Ω המהירות 2 m/s.

א.      כא"מ מושרה

ב.      זרם במעגל כיוון ועצמה

ג.       עצמת הכוח המניע את המוט

ד.      הספק החום המתפתח במעגל

הגב