04 מרץ 2013
מרץ 4, 2013

הצלבה

0 Comment

בפלמור דחיסה משתמשים במונומרים בעלי שתי קבוצות פונקציונאליות. לכן, ניקח מצליב שהוא בעל שלוש קבוצות פונקציונאליות.

אם רוצים ליצור הצלבה לאחר פלמור (דחיסה) אז המצליב חייב להיות בעל שתי קבוצות פונקציונאליות שמתאימות לדחיסה.

הגב