16 ינו 2013
ינואר 16, 2013

המשך בראשית ד'

0 Comment

"קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה"

לאחר הרצח האל עובר להסביר לקין עד כמה המעשה שלו חמור – ישנם שני קשיים בפסוק:

  1. המילה קול באה ביחיד והפועל צועקים בא ברבים. הפתרון לקושי – הפועל בא לתאר את הדמים.
  2. מדוע המילה דמים מופיעה בלשון רבים? הרי רק הבל נרצח. הפתרון – יש התייחסות לכל הדורות שהיו צריכים להיוולד ממנו.

אחר כך האל ממשיך ונפנה אל העונש.

"ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך".

המבנה הכיאסטי (מן האדמה – דמי אחיך) מחבר את פסוקים 10 ו11 ליחידה ספרותית המבאטת את עיקרון מידה כנגד מידה בענשו של קין. כמו אצל אביו, לאדמה יש תפקיד מרכזי בעונש. בנוסף, קין לא ימצא מנוחה על האדמה ויהיה נע ונד בארץ. קין חושש שמא העונש כבד מדי, ואולי יתנכלו לחייו אך האל מרגיע אותו ואומר שמי שיהרוג אותו יענש בכל חומרת הדין. האל מחליט לשים על קין אות, סימן שיגן עליו מפני פגיעה לרעה.

מצד אחד, האות משמש להגנה, אך מצד שני מדובר באות קלון. ראשיתה של התרבות האנושית בשני מקצועות: רעיית צאן ועבודת אדמה. הסיפור בא ללמד כיצד התחיל האדם לעסוק במקצועות נוספים וכיצד התרבות התחילה להתפתח. על פי התפיסה המחקרית זהו סיפור אטיולוגי המסביר את מקורם של המקצועות הבאים:

  1. "ויהי בונה עיר" – מדובר בשינוי שחל באופי חיי האדם. חלק מן האנושות נוטש את הנדודים ועובד לגור בעיר או בכפר. העיר היתה מוקפת חומה.
  2. "אבי יושב אוהל ומקנה" – מדובר ברועה שהוא גם יושב אוהל וגם בעל מקנה.
  3. "אבי כל תופס כינור ועוגב" – תופש הוא בעל מלאכה מיומן ומדובר כאן על כלי הנגינה הראשונים.
  4. "לוטש כל חרש נחושת וברזל" – נפח

בניגוד להתפתחות התרבותית חלה הדרדרות מוסרית, כפי שעולה משירת למך.

למך מתפאר בפני נשותיו – מי שיעז לגעת בו ירגיש שנקמתו גדולה בנקמת האל בקין על רצח הבל. למך מתפאר בכוחו הקובע את העונש ולא בחוקים משפטיים מתוקנים. אם אין צדק ומשפט הרי שגם חברה מפותחת מבחינה תרבותית אינה ערובה לחברה טובה יותר מכיוון שמדובר באלימות ובשפיכות דמים.

הגב