1. הפרעות הנובעות ממבנה עמוד השדרה של הפולימר – נוכחות של טבעת בנזן בתוך עמוד השדרה של הפולימר מגבילה מאוד את הפיתול האקראי. לטבעת בנזנית מבנה משושה מישורי ובה קיים אל-איתור אלקטרונים, מסיבות אלו לא ייתכן סיבוב חופשי במקום בו מופיעה טבעת כזו והאיזור יהיה קשיח. ככל שתדירות הופעת טבעת הבנזן היא גבוהה יותר, כך גדלה והולכת ההפרעה לפיתול האקראי של השרשרת.
2. הפרעות הנובעות מהקבוצות הצדדיות הקשורות לשרשרת הפולימר
א. ככל שהקבוצה הצדדית נפחית יותר, כך יוגבל הפיתול האקראי בשרשרת והיא תהפוך לפרושה יותר.
ב. כאשר קבוצת צד קוטבית (טעונת מטען חשמלי), תהיה הגבלה לפיתול האקראי והשרשרת תהפוך לפרושה יותר.
ג. קשרים בין מולקולריים (ו.ד.ו או מימן). ככל שקשרים בין מולקולריים חזקים יותר, ההגבלה לפיתול אקראי גדולה יותר.
3. הפרעות הנובעות מאינטראקציות בין השרשרות.

הגב