בראשית כ"ב

המילה הנני, החוזרת שלוש פעמים מבטאת את הנכונות האמיתית של אברהם:

  1. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני – היא מעידה על הרגשות האבהיים של אברהם. מדובר בהענות מוחלטת של אברהם כלפי האל.
  2. ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אביו הינני בי – זהו רגע ההיסוס היחיד בכל הפרק, שבו אברהם חוזר לרגע להיות לאב.
  3. ויקרא אליו מלאך ה' מן השמיים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני- שוב יש כאן הענות מוחלטת לאל ולביצוע דרישתו.

הביטוי וילכו שניהם יחדיו מופיע פעמיים:

  • בפעם הראשונה לאחר שאברהם ויצחק נפרדים, הם נשארים שנהם לבדם. הביטוי מלמד על הליכה פיזית משותפת, אע"פ שכל אחד מהם שקוע בעצמו.
  • בפעם השנייה יצחק שואל "ואיה השה לעולה"? ואברהם מרמז בצורה מתתחמקת שאלוהים ידאג לעולה. הצירוף "לעולה בני" מרמז בצורה אירונית שיצחק העולה. יצחק מבין כנראה מה יקרה אבל לא מתנגד ולא בורח. הביטי מלמד על הליכה כאיש אחד ובכוונה אחת. כעת, כששניהם יודעים מה יקרה.

משפט הסיום תמוה – וישוב אברהם אל נעריו …. וישבו בבאר שבע."

למה אברהם חוזר לבד?

אברהם הוא הדמות העיקרית בסיפור, שכל מטרתו היא לספר על הניסיון הדתי הגדול של אברהם. יצחק הוא דמות משנית בסיפור וכל תפקידו לשמש רגע להבהרת הסיטואציה.

הגב