12 ספט 2012
ספטמבר 12, 2012

אנרגית שפעול

0 Comment

אנרגית שפעול היא האנרגיה הגורמת לתגובה לפעול. אנרגית שפעול היא מחסום אנרגטי שיש להתגבר עליו. ע"מ שתגובה תתרחש, דרושה קרבה גדולה בין חלקיקי החומר, אולם ככל שהקרבה בין החלקיקים גדולה יותר, גדלה גם הדחייה בין החלקיקים, לכן יש לספק אנרגיה למגיבים ואם מגיבים הם גאזים נוכל לומר כי אנרגית השפעול היא האנרגיה הקינטית המינימלית הדרושה להתחלת התגובה.

גם תגובות שהן אקסותרמיות בעת התרחשותן לא יתחילו להתרחש אם לא תסופק אנרגיה התחלתית מסוימת הנקראת אנרגית שפעול, כלומר האנרגיה הגורמת לתגובה לפעול, להתרחש. דוגמא – שריפת גפרור, נייר, קרש או מגנזיום.

כאשר אנרגית שפעול גבוהה, התגובה איטית והקצב שלה נמוך.

הגב